Kıymet Gecesi’nin Kıymetini Biliyor Muyuz? | Kadir Gecesi H. 1440 – M. 2019

Kur’an-ı Kerim’de  “Bin aydan daha hayırlı gece” olarak zikredilen Kadir Gecesi,  Siyer Vakfımızın düzenlemiş olduğu “Kıymet Gecesi’nin Kıymetini Biliyor Muyuz?” serlevhalı program ile ihya edildi.

Eyüp Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aralarında Kadir Sûresi’nin de bulunduğu tilavetin ardından söz, gecenin anlam, önem ve kıymetine dair konuşmalarını yapmak üzere Muhammed Emin Yıldırım Hocamıza tevdi edildi.
Kadir Gecesinin bir yönüyle kader gecesi olduğunu ve bu geceye aralarında karar, istikbal, tevbe, rahmet, kudret ve mağfiret gibi isimlerin de bulunduğu en az yüz farklı ismin verilebileceğini söyleyen Hocamız bunlardan sadece biri olan “Kıymet Gecesi” üzerinde duracağını vurgulayarak sözlerine başladı ve şunları aktardı:

“Modern hayat, hayatı da ölümü de itibarsızlaştırıyor ve her şeyin değersizleştiği bir dönem yaşıyoruz… Bizler bu değişimlerin farkına varmazsak, aziz dinimiz İslam’ın değerleri ve hayatlarımızdaki birçok değer kıymetsizleşmeye devam edecek.”

Belki de tüm bu değersizleşmiş ve içi boşaltılmış kavramları yeniden değerli ve anlamlı kılmak için gelmiş olan Ramazan ayının üç bölüme ayrıldığına değinen Hocamız ‘’Peygamberimiz (sas) Ramazanı üçe ayırmıştır; ilk onu Rahmet günleri, ikinci onu mağfiret günleri, üçüncü onu azat günleridir. ‘’ diyerek bu güzel ayın nasıl ihya edileceğine dair önemli mesajlar verdi.

Kıymet Gecesi olan Kadir Gecesinin kıymetini gerçekten biliyor muyuz sorusunu kendimize sormamız gerektiğini belirten Hocamız, bu sorgulamayı yapmak üzere bizlerle 6 soru paylaştı:

1- Alemlerin Rabbi olan Allah’ın (cc) gerçek manada kıymetini biliyor muyuz?

Eğer Rabbimizin kıymetini gerçek manada bilseydik, tamamına tevhidin hâkim kılındığı ve takvanın elbise olarak giyildiği hayatların sahibi olurduk. Eğer tevhid hayatımızda hâkim olsaydı hiçbir beşerden, hiçbir makamdan ve mevkiden Allah’tan ister gibi istemez ve onları Allah’ı sevdiğimiz gibi sevmezdik!

2- Alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu Nebi’nin (sas) gerçek manada kıymetini biliyor muyuz?

Her şeyin dedikodusunu yaptığımız gibi Resûlullah (sas) sevgisinin de dedikodusunu yapıyoruz. Resûlullah’ı sevmek O’nun sancağına sahip çıkmaktır. O’nun sancağının boynu iki yüz elli yıldır bükük.

3- Alemlere hidayet kaynağı olarak gönderilen aziz Kur’an’ın, gerçek manada kıymetini biliyor muyuz?

’Kur’an hem maddî hastalıklara hem de manevi hastalıklara şifadır. Bazıları eleştirse de biz ölülerimizin arkasından Kur’an okuruz, bunu Kur’an’ı sadece buraya mahsus kılmak için değil belki bu vesile ile kalplerimizdeki manevi hastalıklar şifa bulur diye yaparız. Kur’an sırdaştır. Hem de öyle vefalı bir sırdaştır ki eğer siz ona sırrınızı açarsanız o da size sırlarını açar. Kur’an kanundur, Kur’an mutlak manada hakikattir.

4- Alemlere hidayet kaynağı olarak gönderilen Kur’an’ın indirildiği ay olan Ramazanın ve o Ramazanın içindeki gece olan Kadir Gecesinin gerçek manada kıymetini biliyor muyuz?

Ramazanın kıymetini bilseydik eğer heyecanlarımızı hemen kaybetmez, bayram sabahına kadar dualarımızı, ezkarımızı, secdelerimizi bırakmazdık.

Aişe (ra) anamız Kadir Gecesinin kıymetini anladı ve o gecede nasıl dua etmesi gerektiğini Efendimiz’e (sas) sordu. O (sas) da Aişe anamıza (ra) şu duayı öğretti: “Allahümme inneke Afûv’vun, Kerim’ün, tuhibbu’l-afve fa’fuannî” yani; “Allah’ım! Şüphe yok ki, sen Afûv’sun, Kerim’sin, affetmeyi seversin; beni de affet.”

5- Alemlere hidayet kaynağı olarak gönderilen Kur’an’ın muhatabı olan insanın, gerçek manada kıymetini biliyor muyuz?

Mümin olarak hem kendimizin hem de çevremizdeki insanların kıymetini bilmek zorundayız. Çünkü Allah Resûlü (sas) canıyla kulluk eden müminin Allah katında Kâbe’den daha hürmetli olduğunu söyledi. İnsanın değerinin ucuzladığı şu çağda, Allah Resulü’nün (sas) bir insan için orduları harekete geçirdiğini hatırımızdan çıkarmayalım.

6- Alemlere şahit olarak gönderilen Ümmet-i Muhammedin, gerçek manada kıymetini biliyor muyuz?

Ümmeti Muhammed en hayırlı ümmettir. Ümmeti Muhammedin kıymetini bilip bilmediğimizi hayatımızda hayır adına ne olduğuna bakarak tekrar gözden geçirelim.

Ümmeti Muhammed vasat ümmettir. Hayatlarımızda itidal çizgisini koruyabiliyor muyuz?

Bu ümmeti ayrıcalıklı kılan üç temel vasfı vardır ki o üç vasıf şu an bizlerde yok. Adalet, emniyet ve merhamet…

Kadir Gecesi programımız Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın konferansın sonunda yapmış olduğu dua ve akabinde cemaatle kılınan teravih namazının ardından nihayete erdi.

Rabbimiz bizleri de Kadir Gecesinin kıymetini bilenlerden etsin, onun kıymeti ile ümmetimizi kıymetlendirsin…

(930)