Kerbela’dan Dersler

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, bu hafta Kerbela Hadisesinden almamız gereken dersler konusunda çok önemli tespitlerde bulundu.

Dersten Cümleler

Hicri takvimi kullanmak çok önemlidir; yoksa siz bir takvimden ne çıkar diyenlerden misiniz?

Aşura günü İslam Tarihinde ta Hicretin 61. yılına kadar bir bayram günüydü. O günden sonra bir hüzün günü oldu.

“Her gün Aşura, her yer Kerbela” sözü Ali Şeriati’ye nispet edilse de, aslında Cafer-i Sadık’ın sözüdür.

Büyük fizikçi Albert Einstein’a nispet edilen söz: “Beni herkes çok sevdi, ama kimseler beni anlamadı.”

Neden Kerbela anlaşılamıyor?

Kerbela Hadisesinde altı pencere açarak anlamaya çalışacağız. Ne olacak bu altı pencere?

1- Hüseyin’in Penceresi
2- Yezid’in Penceresi
3- Valilerin Penceresi
4- Kufelilerin Penceresi
5- Muhaliflerin Penceresi
6- Bizlerin Penceresi

1- Hüseyin’in Penceresi:

– “Bir insan dönüşü olmayan ve sonunda ölüm olan bir yolculuğa nasıl çıkabilir?”
– Hz. Hüseyin istiyordu ki, şehitlerle şahitleri bir arada tutsun; şehadete yürürken, tarihin sayfalarına şahitler bıraksın.
– “Ey İmam! Gitme Kufe’ye! Çünkü onların yürekleri seninle, ama kılıçları, bilekleri Yezid’ledir.”
– Risaletin ve nübüvvetin kaynağında, mektebinde yetişmiş bir talebe olan Hz. Hüseyin’de şu iki hususu çok iyi biliyordu?
– 1- Yok olmadan var edemezsin.
– 2- Arkaya bakarsan, menzile eremezsin.

2- Yezid’in Penceresi:

– “Bir insan kendisine arzın ve semanın, lanetini ve azabını kazandırtacak bir işi nasıl yapabilir?”

3- Valilerin Penceresi:

– “Bir insan, menfaati için, sadece dünya saadeti için nasıl ahiretini satabilir ve nasıl ebedi hayatını zayi edebilir?”

1. – Ubeydullah b. Ziyad
2. – Şemr b. Zilcevşen
3. – Ömer b. Sa’d

4- Kufelilerin Penceresi:

– “Bir toplum heybesinde sadakat yerine ihanet taşırsa nasıl nifakın en büyük temsilcisi olabilir?”

5- Muhaliflerin Penceresi:

– “Bir insan Sahabe yada sahabe çocuğu olmasına rağmen nasıl olurda hayati bir mesele hakkında kardeşleri ile farklı düşünebilir ve farklı davranabilir?”

6- Bizlerin Penceresi:

– Şahıs; Hüseyin ve Yezid
– Mekân: Kerbela
– Zaman: Aşura

Bu üç nokta üzerinden bakalım Kerbela bize ne öğretecek:

1- İnsanlığın ne Hüseyinleri biter, ne Yezidleri; yürüdüğün yola iyi bak; izlediğin adımlar Hüseyin’in adımları mı, yoksa Yezid’in adımları mıdır? Unutmamalı; yüreğinin Hüseyin ile olması yetmez, bileğinin de, adımın da Hüseyin’inle olması şarttır.

2- İnsanlığın ne Kerbelaları biter, ne Kufeleri; bulunduğun ortama iyi bak; çevren sadakat üzere olanlardan mı, yoksa ihanet üzere olanlardan mı oluşuyor? Çevre faktörü çok mühim bir faktördür; insan sadıklarla beraber olursa inşallah sadık olur, ama kaziplerle beraber olursa Alla korusun kazip olur.

3- İnsanlığın ne Aşuraları biter, ne imtihanları; yaşadığın her anı Aşura olarak gör ve sürekli teyakkuz halinde ol! Böyle yap ki; ne ganimetçilere ne kabilecilere hayatında yer vermeyesin.

(7635)