Yaşatmak İçin Yaşamanın Adı Hz. Hüseyin (r.a)

Ehlibeyt Mektebi derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Aşura günü münasebeti ile Hz. Hüseyin ile alakalı özel bir ders yaptı. “Yaşatmak İçin Yaşamanın Adı: Hz. Hüseyin” başlığında, Kerbala hadisesi ve Hz. Hüseyin’in misyonu üzerinde çok önemli tespitleri Hocamız bizlerle paylaştı. Büyük bir yoğunluğun yaşandığı ders, Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı. Kartal Atalar Cami İmam-Hatib’i Ömer Erkin Hoca, Kur’an-ı Kerim’den sonra, Kerbala ilahisini okudu. Sonra Hocamız, derse başladı.

Dersten Cümleler

· Aşura, Hicri 61’den öncede insanlığın hafızasında olan bir hakikatti.
· Aşura gününde olan hadiseler…
· Hüseyin Mektebi’nin talebeleri olarak, onun kapısının önündeyiz.
· Ne kadar Hz. Hüseyin’i anlayabildik?
· Şahitler kervanı olan Hz. Zeynep ve İmam Zeynelabidin’i ne kadar anlayabildik?
· Örnek damarı, İbret damarı…
· Yezid’in yaptıkları ne kadar anlaşıldı?
· Ganimet hırsı ile alçalanları ne kadar anlayabildik?
· İnsansa eğer, yapar; beşerse şaşar…
· Ahsen-i Takvim Cephesi, Esfel-i Safilin Cephesi…
· Ebû’l-Beşer olan Hz. Âdem’in yolculuğu…
· Hak damar, batıl damar; hayır damarı, şer damarı…
· Kabil yaşamak için yaşama mücadelesi verirken, Habil yaşatmak için yaşama mücadelesi vermesiydi. Biri sen öl ben yaşayayım derken, diğeri ben öleyim sen yaşa gayreti veriyordu.
· Ölen Habil olmasına rağmen, yaşayan o olacak…
· İnsanlığın ikinci atası Hz. Nuh’un diriltme mücadelesi…
· Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamanın derdi…
· İman atamız Hz. İbrahim’in diriltme mücadelesi…
· Hz. İsmail’in yerine kesilen kurban acaba Hz. Hüseyin miydi?
· Hz. Hüseyin’in Kerbela’nın meydanındaki sözü: “Kanımla yükselecekse ceddim Muhammedin dini, Ey kılıçlar doğrayın beni alın bedeni mi!”
· İsmail’in kes demesi ile Hüseyin’in kes demesi arasında fark var mı?
· Efendimiz’in (sas) yaşatma mücadelesi…
· Taif’te…
· Ninovalı Addas’ın İslam’a taşınması…
· “Onlardan ve onların nesillerinden beni kabul edecekler çıkacaktır.”
· Uhud’da…
· Allah’ım kavmimi bağıla onlar bilmiyorlar, eğer bilselerdi yapmazlardı!”
· Hendek’te, Hudeybiye’de, Hayber’de, Mekke Fethi’nde, Huneyn’de, Tebuk’da, Veda Haccında, Vefat döşeğinde…
· Ehli Beyt’in İmamı Hz. Ali’nin hayatında diriltme mücadelesi…

· Hz. Ali: “Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah, fuztü bi Rabbil’l-Kâbe/ Allah adı ile O’nunla beraber ve Resulullah’ın milleti üzere, Kâbe’nin Rabbine yemin olsun ki, ben şimdi kurtuldum.”

· Hz. Hasan’ın diriltme mücadelesi…
· “El-Ar, hayrun mine’n-nar/ Utanmak ateşten daha hayırlıdır!”
· Ve Hz. Hüseyin…
· Risalet Davasnın ahlakı, ilkeleri?

1- Rüya göreceksin, hedef belirleyeceksin, emelini ortaya koyacaksın.

2- Bu hedefi gerçekleştirme adına, üç damlayı akıtacaksın. Alından akıtılacak ter, gözden akıtılacak yaş, yeri ve zamanı gelince bedenden akıtılacak kan…

3- Karşılık beklemeyeceksin.

4- Arkana bakmayacaksın.

5- Neticeyi Allah’a bırakacaksın.

· Bir toplumun İslam toplumu olabilmesi üç saç ayağının olması şarttır: tevhid, adalet ve şura/meşveret

· Tevhidin yerini şirk, adaletin yerini zulüm, meşveretin yerini baskı, diktatörlük aldı.

· Biat etmeyen iç isim: Abdullah b. Zübeyr, Abdullah b. Ömer ve Hüseyin b. Ali

· Medine’den Mekke’ye hicret; tarih: Recep ayı, 60

· “Gitmem lazım! Ey Muhammed! Eğer ben gitmezsem, bu ümmetten hak adına ayağa kalkan olmayacaktır!”

· Hz. Hüseyin beş ay Mekke’de kalacaktır.

· Kufe’deki gelişmeler ve Müslim b. Akil’in şehadeti..

· Hz. Hüseyin’in Kufe’ye doğru yola çıkması: Ya Zilhicce’nin 8. ya, Zilhicce’nin 9’u…

· Kıyamı Hacca tercih etmesi…

· “Hüseyin Babil toprağında öldürülecek!”

· “Ey İbn Ömer! Baksana Efendimiz söylemiş, ben oraya gideceğim, vuruşup, öleceğim!”

· Ferezdak: “Ey İmam gitme Kufe’ye! Kufelilerin yürekleri seninle ama kılıçları Yezidledir.”

· 10 Muharrem 61, günlerden Cuma…

· 72 insan bir tarafta, 4000 kişi bir tarafta…

· Hz. Hüseyin, atını savaşın meydanına sürüyor…

· “Unuttunuz mu ben kimin oğluyum?”

· “Benim velim ancak Allah’tır, Allah’tan başkasını hiçbir zaman veli edinmeyeceğim!”

· Biz şehitler olacağız, onlarda şahitler olacaktır.

· Hz. Hüseyin’in küçük oğlu Abdullah babasının elinde şahadete yürüyor…

· Allah’ım! Eğer semadan bize bir yardım göndermeyeceksen, hakkımızdaki hayırlı olan hükmü ver!”

· 33 mızrak yarası, 34 ok ile Hz. Hüseyin o gün o meydanda cennete yürüyecekti.

· Ebû Berze el-Eslemi: “Çek o zalim kamçıcını Hüseyin’in başından! Vallahi ben o başı defaatle Allah Resulü’nün öptüğünü gördüm.”

· Enes b. Malik: “Çek o zalim kamçıcını o mübarek baştan… Vallahi kıyamette senin şefaatçin İbn Ziyad, onun şefaatçisi Resulullah’tır.”

· Ölen Hüseyin, yaşayan Yezid mi?

· Hüseyin’in mektebi halen duruyor, acaba biz o mektebin talebelerinden miyiz?

· Amacınız yaşatmak için yaşamaksa, siz Hüseyin’in mektebinin talebesisiniz.

(7623)