İnsan Ramazan’ın Değer ve Kıymetini Anlarsa!

Dönemin ve Siret-i İnsan derslerinin son programının konusu Ramazan oldu. Ekim ayından beridir devam eden derslerimizin 27.sinde Muhammed Emin Yıldırım hocamız, “İnsan Ramazan’ın Değer ve Kıymetini Anlarsa!” serlevhasının altında, Ramazan’a dair çok önemli bilgileri bizlerle paylaştı. “Nasıl anlaşılmalı bu mübarek ay? Kur’an ve Hadisler bu ayın değer ve kıymeti için neler söylerler? Efendimiz (sas) bu ayı nasıl karşıladı ve nasıl ihya etti? Bizler bu ayı hakkıyla idrak edebilmemiz için nelere dikkat etmeliyiz?” Bu ve benzeri nice sorulara cevap veren Muhterem Hocamız, yaz tatilinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu ve bizlere kitaplar önerdi. Bir dönem boyunca bu güzel dersleri bizlerle paylaşan hocamıza teşekkür ediyor, dua ediyor, nice güzel derslerde buluşmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Dersten Cümleler

İnsanın tabiatının bir parçası olan unutmak, hem nimet hem nikmettir/beladır.

İnsanın iki temel vazifesi: Allah’a kulluk ve yeryüzünü imar etmektir.

Ramazan unutulanları hatırlatmaya gelir…

İnsan yorulur mu? Yorulur!
İnsan yıpranır mı? Yıpranır!
İnsan yaralanır mı? Yaralanır!
İnsan yanılır mı? Yanılır!
İnsan yalnızlaşır mı? Yalnızlaşır!
İnsan yıkılır mı? Yıkılır!

Ramazan;

Yorulan insana fer olur.
Yıpranan insana derman olur.
Yaralanan insana merhem olur.
Yanılan insana hakikat olur.
Yalnızlaşan insan dost olur.
Yıkılan insana güç olur.

Bu din heyecan ister, heyecansız yaşanmaz…

“Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu, içinde ‘bin aydan daha hayırlı olan’ Kadir Gecesi’nin bulunduğu bir aydır.

Bu ay; Allah Teâlâ’nın, gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı (mübarek) bir aydır.

Bu ayda kim bir hayr işlerse başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Bir farzı eda eden de başka aylarda yetmiş farzı yerine getiren gibi sevap kazanır.

Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir.

Bu ay ihsan ve yardımlaşma ayıdır.

Bu ay müminin rızkının bereketlendiği bir aydır…” (İbn Huzeyme, Sahih, II/911; Beyhaki, Şuabu’İman, V/223)

Ramazan’ın Değer ve Kıymeti Nedir?

1. Ramazan, kulluğun en hayırlı azığı olan takvanın kuşanılacağı bir aydır. (Bakara, 2/183)
2. Ramazan, Allah’ın insanlığa en büyük ikramı, nimeti ve hidayet kılavuzu olan Kur’an’ın nazil olduğu aydır. (Bakara, 2/185)
3. Ramazan, feraset ve basireti elde etmenin en önemli yolu olan furkan vasfının kazanılacağı bir aydır. (Bakara, 2/185)
4. Ramazan, içerisinde bin aydan daha kıymetli olan Kadir Gecesi’ni saklayan bir aydır. (Kadr, 97/3)
5. Ramazan, hakkıyla ihya edildiği takdirde geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olan bir aydır. (Buhârî, İman, 28, Müslim, Sıyam, 203)
6. Ramazan, cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapatıldığı ve şeytanların en azgınlarının bağlandığı bir aydır. (Nesâî, Sıyâm, 5)
7. Ramazan, hayırlarda yarışılan, takvada yardımlaşılan ve salih amellerin çoğaltılması gereken bir aydır. (Heysemi, Mecmau’z-Zevâid, III/344)
8. Ramazan, rehavet, uyku, eğlence ve reklamların arttırılacağı bir mevsim değil, mücadelenin, davetin ve cihadın fazlalaştırılacağı bir aydır. (Siyer)
9. Ramazan, Hududullaha/Allah’ın sınırlarına ve Hukukullaha/Allah’ın hukukuna riayet ederek yaşamanın iyice öğrenilebileceği bir aydır. (Siyer)
10. Ramazan, mahşerin en önemli mükâfatı olan arşın gölgesinde gölgelenmenin, öteki hayatı kazanmanın ve cennete özel bir kapıdan girmenin elde edilebileceği bir aydır. (Buhârî, Savm, 4; Müslim, Sıyâm, 166)

Resûlullah’ın (sas) hayatında 9 Ramazan vardı. Bunların toplam gün sayısı 266’dı. Bu günleri biz üç kavramla anlatabiliriz: Cehd, Cihad ve Cenk

Ramazan, Şükür ayıdır.
İnfak ayıdır.
Arınma ayıdır.
Tevbe ayıdır.
İstiğfar ayıdır.
Yenilenme ayıdır.
Muhasebe ayıdır.
Terbiye ayıdır.
İbadet ayıdır.
Dua ayıdır.
Yardımlaşma ayıdır.
Dayanışma ayıdır.
Takva ayıdır.
Cihad ayıdır.
Mücadele ayıdır.
Cenk ayıdır.
Oruç ayıdır.
Kur’an ayıdır.

Hz. Osman: “Eğer kalplerimiz temiz olsa, arınmış olsa; vallahi biz Kur’an okumaya doyamayız!”

Gelin Müslümanlar hiç değilse bu Ramazan Kur’an ile arkadaş olalım!
Hiç değilse bu Ramazan amellerimize riya karıştırmayalım!
Hiç değilse bu Ramazan bir kötü alışkanlığımızı terk edelim!
Hiç değilse bu Ramazan bütün küskünlükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldıralım!
Hiç değilse bu Ramazan elimizden geldiğince infaklarımızı arttıralım!

İnsan Ramazan’ın Değer ve Kıymetini Anlarsa Ne Olur?

Dışarıdan içeriye döner, her türlü düzensizlikten hayatını kurtarır, zamanının hâkimi olur.

Kendisini zafiyetlerden arındırır, iradesini terbiye etmeye çalışır, zayıf ve tembel değil, güçlü ve çalışkan olur.

Cemaat ruhu kazanır, daha fazla cemaatle namaza iştirak eder, en azından sabah ve yatsı namazlarını cemaatle kılarak bütün bir gecesini ihya etmeye dikkat eder.

Sever, sevilir, sevdirir, ayırım yapmadan tüm insanlara şefkat yansıtır, bütün bir varlığa rahmet nazarı ile bakar, yıpranan bağları elinden geldiğince tamir etmeye çalışır.

Dua eder, dua alır, ibadetin beyni olan duayı Ramazanının eksenine yerleştirir.

İnsanlığın Aynaları: “Ramazan, Kulun Kendisini Allah’a Beğendirme İmkânıdır.”

Büyük sahabi, Akabe biatlarının önemli ismi, Filistin’in ilk İslam valisi Ubâde b. Sâmit diyor ki: “Ramazan ayının yaklaştığı bir günde Resulullah (sas) bize şöyle dedi: “Ramazan ayı bütün bereketi ile size geliyor. Allah o ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder, o ayda duaları çokça kabul eder. Allahu Teâla sizin Ramazan ayında hayırlarla yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allahu Teâla’ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah’ın rahmetinden kendisini mahrum eden bedbaht kimselerden olmayın.” (Heysemi, Mecmau’z-Zevâid, III/344)

Tavsiye kitaplar:

Evlilik Ahlakı – Muhammed Emin Yıldırım
Kur’an Kıssaları ve Medeniyetlerin İnşası – Abdulbaki Güneş
Hz. Peygamber Döneminde Aile Hayatı – Ahmet Acarlıoğlu

(4185)