Hz. Peygamber’i (sas) Savunmada Nebevî Örneklik

Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Hz. Peygamber’i (sas) Savunmada Nebevî Örneklik” başlığında, davet, mücadele ve cihad fıkhına/ahlakına dair çok önemli bilgileri bizlerle paylaştı. Hocamız, Hz. Peygamber’i (sas) savunmanın bir Müslüman için ne ifade ettiğini, bunun nasıl olması gerektiğini, cihad ile kıtal arasındaki farkların neler olduğunu, şiddet kullanılmasına ne zaman ve ne zeminde izin verildiğini Siyer’in sayfaları içerisinde örnekleriyle anlattı.

Dersten Cümleler

Hıdeybiye bir ufuktur ve önemli bir dönüm noktasıdır.

Bir Müslüman için Hz. Peygamber’i savunmak ve O’na ait değerlere sahip çıkmak, bir iman vazifesidir.

Bir Müslüman dinini anlamak zorundadır, dinini anlatmak zorundadır, dinini yaşayarak temsil etmek zorundadır ve dinini korumak zorundadır.

Nesil, can, mal, akıl ve din emniyeti…

“Şu muhakkak ki gerek mallarınızdan, gerek canlarınızdan imtihana tâbi tutulacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hıristiyanlardan ve bir de müşriklerden sizi inciten birçok söz işiteceksiniz. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız, muhakkak ki bu davranış, yapılacak işlerin en değerlisidir.” (Ali İmran Sûresi, 3/186)

Sabrı kuşanan bir mümin, izzeti kuşanmış olur.

Bir Müslüman meşru olan davasını asla gayrı meşru vasıtalarla savunamaz.

Düşman ne kadar namert olursa olsun, sen mertçe davanı savunmak zorundasın.

Uhud’da, Efendimiz (sas) Sahabe’den Haris b. Dimme’yi Hz. Hamza’dan haber getirmesi için göndermiştir.

“Eğer ceza vermek isterseniz, size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz, şüphesiz ki bu sabrı kuşananlar için daha hayırlıdır!” (Nahl Sûresi, 16/126)

Düşmanın sınır tanımaması, bizim sınırlarımızı ihlal etmemize sebep olmamalıdır.

Nübüvvetin ilk üç yılı: Özel davet, gizli teşkilatlanma

Nübüvvetin 4-5. yılı: Genel davet, gizli teşkilatlanma

İlk 5 yıl boyunca ortaya çıkan üç hadise:

1. Hz. Ebû Zer’in sözlü meydan okuması
2. Sa’d b. Ebi Vakkas’ın dalga geçen müşriklerden biri olan Abdullah b. Hattal’ın kafasını deve kemiği ile kırması
3. Abdullah b. Mes’ûd’un nazil olan Rahman Sûresi’ni Kâbe’de sesli olarak okunması
5 yıllık sürecin değerlendirmesi:

Tebliği yayma
Tevekkülü kuşanma
Teşkilatlanmayı yapılandırma
Teslimiyeti derinleştirme
Takvayı hakim kılma

Efendimiz’in (sas) 23 yıllık süreç zarfında bir kez olsun iktidar adına bir hesabı olmamıştır.
Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysanız; Allah (cc) nurunu tamamlayana kadar ben bu davamdan vazgeçmeyeceğim.

Hicretin 1. yılı İslam toplumunun teşekkülü: Mescid, Mektep, Menzil, Muahât, Medine Vesikası, Medine Çarşısı, Medine Askeriyesi…

14 yıl boyunca, Efendimiz (sas) dilinden ve hayatından cihadı hiç çıkarmadı; 14 yıl boyunca kıtal/savaş yoktu, 14.y yıl itibari ile kıtal Müslümanların ve Efendimiz’in (sas) dünyasına girdi.
Cihad, İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmaktır.

Recî ve Bir-i Maune vakalarına karşı Hz. Peygamber’in (sas) tavrı…

Sabır,Takva ve Dua…

Doğru işi, doğru zamanda yapmak…

Ka’b b. Eşref’in öldürülme nedeni sadece Peygamberimize yaptığı hakaret değildir.

Yahudiler: “Muhammed her şeyi dinleyen bir kulaktır” demeleri, Tevbe Sûresi 61. ayette anlatılır.

“Bizim çobanımız ol!”
“Es-Samu Aleyke/ Ölüm senin üzerine olsun!”
“Bel Aleykümu’s-Samu ve’l La’netu/ Bilakis ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun.”
“Sakin ol Ey Aişe! Kötü konuşma. Zira Allah, çirkin sözü ve çirkin sözün söylenmesini sevmez. Şüphesiz ki Allah her hususta yumuşaklıkla muamele edilmesini sever!”
Efendimiz: “Duydum, bende onlara: ‘Ve Aleyküm’ dedim. Onların aleyhine bizim duamız kabul edilir, fakat bizim aleyhimize onların duası kabul edilmez” buyurdu. (Buhari, İstitabetü’l-Mürtedin, 4; Müslim, Selam, 4)

Mirba ibn Kayzi’nin, Hz. Peygamber’e (sas) hakareti…

“Onun kalbi de kör, gözü de, böyle adamlarla konuşmaya değer mi? Yürüyün işinize!”

Ka’b b. Eşref neden öldürüldü?

1. Medine pazarını yakması
2. Mekkelilerle Bedrin arkasından ittifak kurarak, onları kışkırtarak ihanet etmesi
3. Müslüman hanımlara iftiraların yer aldığı şiirleri ile tahrik etmesi
4. Efendimiz’e (sas) suikast tertip etmesi
5. Gatafan kabilesini Medine’ye saldırması için ikna etmesi
6. Her ortamda Efendimiz’i tahkir eden şiirler dillendirmesi

Hadisi bizlere aktaran hayatı hep cihad meydanlarında geçmiş olan bir Sahabî Abdurrahman b. Ebî Evfâ’dır.

Abdurrahman b. Ebî Evfâ, 95 tane hadis aktarmıştır ve çoğu cihad ile alakalıdır.

“Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz! Allah’tan afiyet isteyiniz! Ancak düşmanla karşılaştığınız vakit sabrediniz! Bilin ki, cennet kılıçların gölgesi altındadır!”

Sonra da Rasulullah (sas) şöyle dua etti: “Ey Kitabı indiren! Ey bulutları yürüten! Ey toplanmış orduları bozguna uğratan Allah’ım! Düşmanları bozguna uğrat, onlara karşı bize yardım et ve bize zafer ver.” (Buhari, Cihad, 112)

Bazı gençlerimiz, yaşadığı toplumu Mekke olarak görüyor, ama Medine’de nazil olan ahkama göre amel etmek istiyor.

(2657)