Hulefâ-yi Râşidîn Döneminde İktisadi Durum | Prof. Dr. Mustafa Fayda

Sahâbe Medresesi programlarımız kapsamında Hulefâ-yi Râşidîn döneminin incelendiği programların beşincisi gerçekleştirildi. Hulefâ-yi Râşidîn beşinci programında Prof. Dr. Mustafa Fayda “Hulefâ-yi Râşidîn Döneminde İktisadi Durum” konusunu işledi.

(204)