Hz. Ebû Bekir (ra) ve Dönemi | Prof. Dr. Mustafa Fayda

Sahâbe Medresesi programlarımız kapsamında Hulefâ-yi Râşidîn döneminin inceleneceği programların ilki gerçekleştirildi. Hulefâ-yi Râşidîn programlarının ilkinde Prof. Dr. Mustafa Fayda “Hz. Ebû Bekir (ra) ve Dönemi” konusunu işledi.

(1041)