Büyük Fetih ve Sona Eren Hasret: Mekke’nin Fethi

Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın anlatımı, Bekir Develi’nin takdimi ile Efendimiz’in ﷺ doğumundan vefatına tüm hayatının konuşulduğu “Herkes için Siyer” programının “Büyük Fetih ve Sona Eren Hasret: Mekke’nin Fethi” başlıklı 25. bölümü..

Programda Kullanılan Görseller: https://siyervakfi.org/his/bolum-25.zip

Konu Başlıkları :

– Mekke Tarafının Antlaşmayı İhlal Etmesi
– Başlayan Sefer Hazırlıkları
– Hatib b. Ebî Beltâ (ra) Olayı
– 10.000 Sahâbî Yollarda
– Ebû Süfyân’ın Gelişi
– Fetih ve Yükselen Ezan
– Yıkılan Putlar ve Yaşananlar

(1183)