Bir Tefsir Örneği Olarak Fizilali’l-Kur’an | Beşir Eryarsoy

Kur’an’ın daha doğru anlaşılması ve tartışılan önemli meselelerin açıklanması konusunda ehil olan hocalarımızla “Vahyin Gölgesinde” üst başlığında yapılan derslerimizi bu Pazar Beşir Eryarsoy ile gerçekleştirdik. Beşir Eryarsoy’un “Bir Meal Örneği Olarak Fizilali’l-Kur’an” başlığı ile yapmış olduğu dersi istifadenize sunuyoruz.

(806)