Talim ve Terbiyenin En Temel İlkeleri

Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın, Siyer Vakfının İlahiyat öğrencisi hanım talebelere yönelik düzenlediği “Çağın Esmaları Yaz Eğitim Programı” kapsamında yapmış olduğu “Talim ve Terbiye’nin En Temel İlkeleri” başlıklı dersi.

(3403)