Siyer Dersleri Bize Neler Öğretti?

1- Siyer’in tarihi bir malumat olmasının ötesinde, bugünümüzü inşa, yarınımızı ihya etmenin yollarını, içerdiğini öğretti.

2- Siyer’in sahibi ile gerçek bir sevgi düzlemi kurmanın imkanlarını ve bunun zorunluluğunu öğretti.

“Tanıyan sever” “Muhabbet marifet ile olur”

3- Siyer’in sahibine karşı duyulan muhabbetin imanın en güçlü azığı olduğunu öğretti.

Hz. Nesibe örneği…

“Allah’ım! Kalbimde Resulullah sevgisini daha da ziyadeleştir.”

4- Siyer’in ilk günden bu tarafa nasıl Müslümanların ilgisini çektiğini ve bu alanda nasıl ciddi emekler verildiğini öğretti.

5- Siyer’in sadece savaşlardan ibaret olmadığını, kamil bir hayatı anlatan sermaye olduğunu öğretti.

6- Siyer’in daha anlatılmayan, üzerinde yoğunlaşılması gereken bir çok alanı olduğunu öğretti.

7- Siyer’in tartışmaları ve ihtilafları ziyadeleştiren bir ilim dalı değil, birleştiren ve toparlayan bir imkan olduğunu öğretti.

8- Siyer’in karamsarlığa kapı açanlara ümit, yorulanlara fer, bıkanlara heyecan, imanlara ise takviye veren bir azık olduğunu öğretti.

Selahaddin Eyyübi örneği…

9- Siyer’in bilgi öncelikli bir mesajının değil, amel öncelikli bir mesajının olduğunu öğretti.

10- Siyer’in bir beşerin beşeriyeti ile nerelere varabileceğini göstererek muhataplarına, hadlerini bilmeleri gerektiğini öğretti.

Şu beş hususu hiç unutma ve üzerinde biraz düşün:

1- Geçmişin ile şüphe üzerinden değil, merak üzerinden bir iletişim kur. Unutma, şüphe zihne düşen bir kurt, merak ilme ulaştıran bir hocadır.

2- Takip edeceğin yol, büyüklerin ayak izlerinin olmasına dikkat et. Unutma, bataklıkta ve mayınlı arazide yürümenin en doğru hali, önündeki izleri takip etmendir.

3- Her şeyi bilip, her mesele hakkında konuşmak gibi bir zorunluluğun yok. Unutma, bizden istenilen her konuya yorum yapmak değil, bildiklerimizle amel etmektir.

4- Üzerinde konuşacağın mesele hakkında ne kadar bedel ödediğine bir bak. Unutma, ödediğin bedelin oranı, seni hakikate taşıyacak en önemli vesiledir.

5- Haddini ve halini bilerek kulluk yolunda yürü. Unutma, haddini ve halini bilerek yürümen, akıbetinin hayra dönüşmesinin en mühim etkenidir.

(759)