Sahâbe Nesli ve Ahlak

Siyer Vakfımızın Hicri 1440 Sahabe Yılı projesi kapsamında düzenlenen, Anadolu ve Yurtdışında çeşitli bölgelerde gerçekleştirilmesi planlanan Yıldızlardan Dersler programlarının ikincisi Batman’da gerçekleştirildi.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın anlatımıyla, hayatlarımızdaki anahtar kavramların Sahâbe efendilerimizin hayatlarındaki yerini öğrenmeye gayret ettiğimiz “Yıldızlardan Dersler” programının ikincisi, İdeal Gençlik Topluluğunun organizasyonuyla Batman Üniversitesi’nde icra edildi.

Programda konuşan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Sahâbe Nesli ve Ahlak” konusunu işledi.

Ahlak kavramının çok bildiğimiz ama çok fazla hata yaptığımız bir kavram olduğunu belirterek sözlerine başlayan Hocamız, bu kavramın anlamını Allah’ın (cc) yüklediği manayı daraltarak birkaç alana sıkıştırdığımıza dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Ahlak deyince aklımıza yalnızca iffet geliyorsa, Kur’an’ın ahlaka yüklediği manayı anlayamamışız demektir. Ahlak sadece iffete indirgenecek, iffet de sadece kadına indirgenecek bir kavram değildir. Tıpkı iffet gibi adam kayırma, rüşvet, emanete riayet, torpil de ahlak kavramını ilgilendiren meselelerdir.”

Ümmetimizin en temel vasfının ahlak olduğunu, hayatımızın merkezine ahlakı koymazsak İslam’ın hiçbir meselesini anlayamayacağımızı belirten Hocamız, İslam’ın insan tarifinde de merkezde aklın değil ahlakın olduğunu vurguladı.

Kur’an’ın 3 ana konusu olduğunu söyleyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, bu 3 temelin etrafında inşa edilen ahlaka da dikkat çekti:

1- Tevhid: Tevhid, iman ahlakını inşa eder.
2- Nübüvvet: Nübüvvet, İslam ahlakını inşa eder.
3- Haşr: Haşr, İhsan ahlakını inşa eder.

Günümüzün, Mekke cahiliyesindeki ahlaksızlıklara kıyasla adeta “modern cahiliye çağı” olduğunu vurgulayan Hocamız, Allah Resûlü’nün (sas) o cehalet asrını Dar’ul Erkâm’da yetiştirdiği insanlarla saadet asrına dönüştürdüğünü belirtti ve Allah Resûlü’nün (sas) insan yetiştirme metodunu nazarlarımıza verdi.

– Sağlam Bir Akidenin İnşası

Allah Resûlü (sas) ashabına ilk olarak Kelime-i Tevhid’in ekseninde, tüm putları kırmayı öğretti. Şu an bizim kalplerimiz de cahiliye dönemindeki Kâbe’ye benziyor. Kalplerimizde makam, mevki, şehvet, para, kariyer, sevdiklerimiz, diploma gibi onlarca put var.

– Akılların İnşası

Allah Resûlü (sas) Mekke döneminde sokaktaki insanlar da Arapça konuşuyorken, Dar’ul Erkâm’da eğitilen sahabenin kavramları hakiki manalarıyla kavramasını sağladı.

– Ruhların İnşası

Her muallim en başta ahlak öğretir.  Allah Resûlü (sas) Kur’anî bir ahlak inşa ederek, sahabenin ruhlarını eğitti.

Tebliğin çok, temsiliyetin az; rivayetin çok, riayetin az; bilginin çok, bilincin az olduğu bir zamanda yaşadığımızı ifade eden Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, konferansının sonunda sözlerini şöyle noktaladı:

“Temsil o kadar az ki günümüzde, Aişe anamızın, Mus’ab’ın kokusunu duyacağımız, örnek olacak kimseler bulamıyoruz. Ama bizler aramayacağız, olmaya gayret edeceğiz. Sağımıza solumuza bakmadan, zemini kaygan, imtihanı ağır olan şu ahir zamanda dört dörtlük Müslüman olmanın mücadelesini vereceğiz. Hakkaniyeti, emaneti korumayı, sadakati her şeyin önüne alacağız. Başımıza ne gelirse gelsin adaletin yanında olacağız. Eğer zalim bizdense, ben bizden değilim erdemini hayatımızın esası kılacağız. Kim olursa olsun zalime karşı; kim olursa olsun mazlumdan yana ilkesini hayatlarımızda doğrultacağız. İşte o zaman falancanın dini İslam, falancanın ahlakı Muhammed’in ahlakı denilecek inşallah…”

Sahâbe Yılı kapsamında icra edilen Yıldızlardan Dersler programlarının bir sonraki programı; 3 Aralık 2018 tarihinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

(1021)