Mus’ab Olmaya Var Mısınız – “Sadıklarla Beraber Olun!”

Çağın Mus’abları ve Esmaları olmaya aday genç kardeşlerimiz, Siyer Vakfımızın düzenlemiş olduğu “Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız” serlevhalı üniversiteliler kampında bir araya geldiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aytepe Diriliş Kampı tesislerinde gerçekleştirilen kamp programına katılan gençlerimiz, onlar için özel olarak hazırlanmış program ile dolu dolu bir 3 gün geçirdi.

Kamp boyunca voleybol, futbol, okçuluk, pentatlon, Ümmet yürüyüşü, paintball, Ammar Acarlıoğlu konseri gibi sosyal faaliyetlere katılan misafirlerimiz, akşamları kamp ateşi etrafında kurulan sohbet halkalarında samimi dostluklar kurdular.

Genç kardeşlerimiz yalnızca sportif ve kültürel faaliyetler yapmakla kalmadı, aynı zamanda kamp boyunca Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın “Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız” serlevhası altında üniversiteli gençlerimizin sorunlarını ve bu sorunları çözme adına yapmamız gerekenleri anlattığı bir seri konferansa da katıldılar.

Hocamız kampın ilk günü gerçekleştirdiği “Nereye Bu Gidiş?” başlıklı konferansıyla üniversiteli gençlerimizin sorunlarına değindi.

“Bu ümmet Kur’an ümmetidir ve bu ümmetin en temel vasfı ‘merhametli ümmet’ olmasıdır.

Bu ümmet Kur’an ümmeti olduğu halde ve Rabbimiz Kur’an’ında defalarca düşünmez misiniz, akletmez misiniz dediği halde, okuduğumuz ayetleri hiç tefekkür ediyor muyuz?

Bugün üniversiteli gençlerimizin 5 temel sorunu var:
 Ferdi Sorunlar
 Psikolojik Sorunlar
 Ailevi Sorunlar
 Dini Sorunlar
 İdeolojik Sorunlar”

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız kampın ikinci gününde “Bizi Dosdoğru Yoluna Ulaştır” başlıklı konferansını yaparak, sorunlarımıza karşılık üzerimize düşen sorumluluklarımızı anlattı.

“Bugün ümmet olarak en temel problemlerimiz:
 Akidesizlik
 Aşksızlık
 Aidiyetsizlik
 Acelecilik
 Amelsizlik

Bugün gençlerimizin bilgi problemi yok, amel problemi var. Rivayet problemi yok, riayet problemi var. Tebliğ problemi yok, temsil problemi var.

Gençler olarak sorumluluklarımız:
1- Aziz dinimizi kifayet miktarı öğrenmek
2- Öğrendiğimiz hakikatleri istenilen oranda kavramak
3- Kavradığımız esaslara hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde inanmak
4- İnandığımız değerleri sadece bilgi olarak taşımayıp yaşamak
5- Yaşadığımız güzellikleri başkalarına ulaştırarak yaşamak
6- Şartlar ne olursa olsun istikamet üzere olmak
7- Hiçbir şekilde yapılan hizmetten karşılık beklememek
8- Kesinlikle neticeyi Allah’a bırakarak haddi aşmamak
9- Her daim sadıklarla beraber olmak
10- İmtihan ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın sabrı kuşanmak”

Hocamız kampımızın son günü yapmış olduğu “Sadıklarla Beraber Olun!” başlıklı konferansıyla Mus’ab olmayı anlatarak bizleri çağın Mus’abları olmaya davet etti.

“Var mısınız Mus’ab olmaya?
 Fedakarlık yoksa Mus’ablık yoktur.
 Yeşertme arzusu yoksa Mus’ablık yoktur.
 Temsiliyet hakkıyla yoksa Mus’ablık yoktur.
 Sözün gücüne inanmak yoksa Mus’ablık yoktur.
 Göze almak ve gözden çıkarmak yoksa Mus’ablık yoktur.”

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, hanım kardeşlerimize gerçekleştirdiği “Sadıklarla Beraber Olun!” başlıklı konferansıyla Esma olmayı anlatarak hanım kardeşlerimizi çağın Esmaları olmaya davet etti.

Var mısınız Esma olmaya?

1- Esma olmak istiyorsan bütün bahaneleri bir tarafa bırakacaksın.
2- Esma olmak istiyorsan, şartlar ne olursa olsun, zemin neresi olursa olsun, zaman hangi zaman olursa olsun mümince tavrı ortaya koyacaksın.
3- Esma olmak istiyorsan, temsil etmeyi tebliğ etmenin önüne alarak hayatını imanına şahit kılmalısın.
4- Esma olmak istiyorsan, adanmayı veya adamayı en büyük ideal olarak belirlemeli ve bunun için gayret etmelisin.
5- Esma olmak istiyorsan, kolaya değil zora, ucuza değil pahalıya, küçüğe değil büyüğe talip olmalı ve her daim daha ötesini arzulamalısın.”

Siyer Vakfımızın düzenlemiş olduğu Çağın Mus’abları ve Esmaları Üniversiteliler Kampımıza Kampımıza katılan kardeşlerimize teşekkür eder, Rabbimizden bizlere ümmetimizin uyanışına vesile olacak Mus’ablar ve Esmalar nasip etmesini niyaz ederiz.

(1533)