Ailemle Sorunlarım Bitmiyor! | Muhammed Emin Yıldırım

Siyer Vakfımızın Temmuz 2022 ayında düzenlemiş olduğu Çağın Mus’abları Üniversiteliler Kampı kapsamında gerçekleştirilen Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın “Ailemle Sorunlarım Bitmiyor!” başlıklı konferansı.

Konferanstan Notlar

Aile sorunlarının muhteşem ilacı merhamettir.

1- Merhamet, belli alanlara, belli muhataplara ve belli işlere sıkıştırılacak bir duygu değil, hayatın her alanını kuşatması gereken bir duygudur.

2- Davet ve tebliğin en zoru, yakınlara olanıdır. Eğer yakınlara olan davet, merhamet üzerinden olmaz ise asla başarı elde etmek mümkün değildir.

Nedir Merhamet?

Merhamet; hem acıtmamak hem acımaktır, ama acıtmamak önce gelir.

Acıtmamak için de hassas bir gönle, naif bir dile, kolaylığa dayalı bir muamele anlayışına sahip olmak gerekir.

Kur’ân-ı Kerim’de Zikir Kavramı

– Verdiği nimetleri hatırlayıp şükretmek
– Verdiğini, vermediğini, verip aldığını hatırlayıp hamd etmek
– Azamet ve yüceliğini hatırlayıp tekbiri şuurlu bir şekilde dillendirmek
– Eşsizliğini ve müstağniliğini hatırlayıp tesbih etmek
– Kur’an’ın Kelamullah olduğunu hatırlayıp kalben ürpermek
– Yaratılış ve yaratılanları hatırlayıp tefekkür etmek
– İbadetlerin gaye ve hikmetlerini hatırlayıp tazarru etmek
– Kendi küçüklüğünü ve acziyetini hatırlayıp dua etmek
– Günah ve hatalarını hatırlayıp tevbe ve istiğfar etmek
– Engin merhamet ve şefkati hatırlayıp hüsn-ü zan etmek

(225)