Mucize Bir Kitap Mucize Bir Nesil Programı

Mucize Bir Kitap Mucize Bir Nesil Programı Yapıldı.

Yaklaşık 3 aydır hazırlıklarını sürdürdüğümüz, “Mucize Bir Kitap, Mucize Bir Nesil” programımız Haliç Kongre Merkezi’nde büyük bir coşku ile yapıldı. İstanbul’un birçok noktasından, Anadolu ve Avrupa’nın birçok şehrinden gelen gönül dostlarımız çok güzel bir geceye bizlerle beraber şahit oldular.

Sunuculuğunu Bekir Develi kardeşimizin yaptığı program Fatih Koca hocamızın Kur’an tilaveti, ilahileri ve salâvatları ile başladı. Yatsı namazı vaktinde Hafiz Aziz Hardal hocamızın o güzel sesinden ezan çağladı. Ardından Bilir kardeşler,  Adem Bilir, Mehmet Bilir, Fatih Bilir, muhteşem bir Kur’ân tilaveti yaptılar. Esmaü’l-Hüsna’yı da beraberce okuyan hafızlarımız geceye bambaşka bir renk kattılar.

Daha sonra vakfımızı tanıtan bir tanıtım filmi gösterildi. Siyer Vakfı’mızın faaliyetleri, amacı, gayesi ve hedefleri çok kısa, ama güzel bir şekilde hazırlanan film ile katılımcılara takdim edildi. Ardından Vakıf Başkanımız Mehmet Kaya selamlama konuşması için sahneye davet edildi.

Kaya: “Hicri 1437 Yılını Kur’ân Yılı Olarak İlan Ettik”

 Başkanımız sözlerine katılımcıları selamlayarak başladı. Sonra şöyle devam etti:

“Siyer Vakfı olarak Hicri 1437’inci yılı yani 2015-2016 yılını ‘Kur’ân Yılı’ ilan etmek suretiyle bir dizi etkinlik yapmayı hedeflemekteyiz. Bu etkinlikler yıl boyunca sürecek. Etkinlikler kapsamında Siyer Vakfı’nın kurucusu Muhammed Emin Yıldırım hocamız, merkezimizde ‘Ahlakı Kur’ân, Davası Furkân’ ve ‘Kur’ân’ın Şahitleri’ başlıkları altında sahâbenin Kur’ân anlayışları hakkında çeşitli ders ve konferanslar verecek. Yine Vakfın çatısı altındaki Siyer Mektebi’nde de sahasında uzman olan hocalar ve akademisyen tarafından ‘Kur’ân Coğrafyası Mekke’ başlığı altında, Hz. Peygamber’in 13 yıllık Mekke dönemi anlatılacak.

Ayrıca ‘Yaşayan Kur’ân Hazreti Peygamber’ başlığı altında Kur’ân’ın rehberliğinde ümmet olmanın hukuku ve Kur’ân’ın anlattığı Resûlullah (sas)  Anadolu’nun sekiz ayrı şehrinde gerçekleştirilecek konferanslarla dinleyicilere aktarılacak. ‘Kur’ân’ın Yiğitleri’ başlığı altında ise Peygamber Mektebi’nin en gözde talebeleri, talim ve terbiye adına Avrupa’nın sekiz önemli noktasında salon programlarıyla anlatılacak. Avusturya Viyana’da ‘Mus’âb b. Umeyr’ ile başlayacak olan bu konferanslar Almanya’da, ‘Kur’ân’ın Sevdalısı Abdullah b. Mes’ûd’ ile son bulacak.

Bunların yanı sıra üniversite gençliği için de çeşitli etkinlikler yapılacak. Sekiz farklı üniversitede ‘Vahyin Yetiştirdiği Gençler’ adı altında, Kur’ân’la yoğrulan ve ideal kulluk çizgisini yakalayan sahâbenin genç simaları anlatılacak.”

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız: “Kur’ân’ın En Büyük Mucizlerinden Biri Sahâbe Neslidir.”

 Başkanımızdan sonra vakfımız tarafından hazırlanan Kur’ân Yılı tanıtım filmi izlendi. Bu proje ile hedeflenenler, yapılacak faaliyetler, alınması gereken mesajlar filim ile anlatıldı. Daha sonra sahneye Muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocamız davet edildi.

Hocamız, çok mühim mesajları ihtiva eden bir konuşma yaptı. Bir ders, daha doğrusu Hocamızın ifadesi ile bir dert olan konuşmasında, Kur’ân ile Müslümanların kurması gereken bağı, örneklerle bizlerle paylaştı.

Hocamız dedi ki: “İlahî vahyin, Allah Resulü’ne (sas) verilmiş en büyük mûcize olduğuna herhalde hiç kimsenin bir itirazı olmayacaktır. Ama bu noktada şu soruyu sorma hakkımız vardır: “Kur’ân’ı en büyük mûcize kılan özellik nedir?” Bu soru çok önemlidir ve doğru cevaplar bulmamız, bize ilahî kelamın değer ve kıymetini öğretecek niteliktedir. Bu soruya cevap bulma amacı ile Kur’ân üzerinde biraz gayret gösterdiğimiz zaman görürüz ki; Kur’ân’ın bir değil, binlerce mûcizesi vardır. Mesela; 23 yıllık bir zaman diliminde tedricen inmesine rağmen içerisinde hiçbir çelişkinin olmaması, lafız-mana dengesinin insanı hayretler içerisinde bırakacak boyutta olması, mesajları ile toplumun her kesimine hitap edebilmesi, akılları ikna ederken yürekleri de tatmin etmesi, belli bir zamandan ve belli muhataplara konuşmasına rağmen evrenselliğini muhafaza edebilmesi, nazım, nağme ve tenasübü ile işitenleri adeta büyülemesi, korunmuşluğu, eşsiz belağat ve fesahati, söz sultanlarına söz söylemeyi bıraktıracak kadar sözü yerinde ve güzel kullanabilmesi ve daha neler neler onun mûcizelerinden sadece birkaçıdır. Bu sayılanların yanında Kur’ân’ın en büyük mûcizelerinden biri de hiç şüphesiz inşa ettiği ilk ve örnek nesil olan sahâbedir. Dolayısı ile sahâbe Efendimiz’in (sas), Kur’an’ın elmas kılıcı ile oluşturduğu mûcize bir nesildir.”

Hocamız: “Ey Müslümanlar! Kur’ân’a İman Edin!”

 “Müslümanlar olarak Kur’ân ile kurmamız gereken bağın 5 temel alanı vardır” diyen Hocamız, bu alanların: “Okumak, Anlamak, Kavramak, Yaşamak ve Yaşatmak” olduğunu söyledi. Bu alanlara dair sahâbenin örnekliğine dikkat çeken Hocamız, onların hayatlarından bazı örnekleri bizlerle paylaştı.

En son konuşmasında bizlere şu 5 mesajı verdi:

Kur’ân’a iman edin.

 Kur’ân’ın ahlakı ile ahlaklanın, ahkâmı ile amel edin.

 Kur’ân’ın davası olan Furkân’ı, dava olarak edinin.

 Kur’ân’ı yastık edinmeyin!

 Kur’ân’dan mahrum olanlara bu güzel nimeti ulaştırın.

 Hocamızın en son sözü ise üç kez tekrar ettiği şu cümle idi: “Ey Müslümanlar! Uyumayı bırak, uymaya bak!”

82 İl 82 Sahâbî Projesi

Hocamızın ardından, 3,5 yıl süren 82 İl 82 Sahâbî projesini anlatan bir filim gösterildi. Zaman zaman gözlerin yaşardığı bu filim ile vakfımızın tamamladığı önemli bir projede neler yaşandığına dair bazı kesitler paylaşıldı.

Duamız Kur’ân’a Ayna Olabilmek

Tanıtım toplantımız ile başlayan Kur’ân Yılı projemizin hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyor, Kur’ân’a gölge değil ayna olabilmeyi istiyoruz.

Programa uzaktan yakından katılan tüm gönül dostlarımıza, yoğun bir gayret ortaya koyan başta Vakfımızın çeşitli komisyonlarında görev alan kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, daha güzel hizmetlerde bizleri buluşturmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

 

Daha fazla bilgi için 0 212 544 76 99 nolu telefonu arayabilir; www.siyervakfi.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Yapılan tüm programları ise www.siyertv.com adresinden izleyebilirsiniz.

 

(1739)