Sinema İlmihali | Vecdi Akyüz

Hassan b. Sabit Sinema Akademisi’nde bu hafta Prof. Dr. Vecdi Akyüz’ün katılımıyla ‘’Sinema İlmihali’’ başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Sözlerine sinemanın önemi ile başlayan ve sağlam değerler üzerine kurulduğunda İslam dünyasına önemli katkılar sağlayacağına değinen Akyüz, bunun için öncelikle bir sinema ilmihalinin oluşturulması gerektiğini belirtti. Bunun ise içerisinde İslam hukukçusundan kelam uzmanına, sanat yönetmeninden senaristine kadar birçok alandan isimlerin katılımıyla oluşturulacak bir danışma heyeti ile sağlanabileceğini vurguladı. İslami bir sinemada en önemli sorunun temsil-hakikat sorunu olduğuna değinen Akyüz, bu ikisinin birbirinden tamamı ile farklı şeyler olduğunu, hakikatte uygulanabilecek şer’i hükümlerin temsilde uygulanamayacağını önemle belirtti. Sinemada karşımıza çıkan en büyük sorunlardan olan; elfâz-ı küfür, kadın oyuncu, nikah-boşanma, yemin gibi daha birçok meselenin konuşulduğu seminer birbirinden farklı birçok meseleyi içerisinde barındıran soruların yöneltilmesi ile sona erdi.

(614)