Kur’an Gölgesinde Yaşamak | Ali Küçük

Kur’an’ın daha doğru anlaşılması ve tartışılan önemli meselelerin açıklanması konusunda ehil olan hocalarımızla “Vahyin Gölgesinde” üst başlığında yapılan derslerimizin dördüncüsünü bu Pazar Ali Küçük hocamızla gerçekleştirdik. Ali Küçük hocamızın “Kur’an Gölgesinde Yaşamak” başlığı ile yapmış olduğu dersi istifadenize sunuyoruz.

“Vahyin Gölgesinde” derslerimizin bir sonraki dersi 3 Ocak 2016’da “Kur’an’da Kadere İman Meselesi” başlığı altında Faruk Beşer tarafından icra edilecektir.

(1092)