Kur’an ve Tarihselcilik | İhsan Şenocak

Kur’an’ın daha doğru anlaşılması ve tartışılan önemli meselelerin açıklanması konusunda ehil olan hocalarımızla “Vahyin Gölgesinde” üst başlığında yapılan derslerimizin üçüncüsünü bu Pazar İhsan Şenocak hocamızla gerçekleştirdik. İhsan Şenocak hocamızın “Kur’an ve Tarihselcilik”başlığı ile yapmış olduğu dersi istifadenize sunuyoruz.

“Vahyin Gölgesinde” derslerimizin bir sonraki dersi 20 Aralık’da “Kur’an Gölgesinde Yaşamak”başlığı altında Ali Küçük hocamız tarafından icra edilecektir.

(815)