İmtihanları Yönetebilmek

Siret-i Enbiyâ derslerimizde bu hafta hayatlarımızı ve gündemlerimizi çok ciddi bir şekilde kaplayan Koronavirüsü sebebiyle peygamberler tarihine ara verilerek özel bir ders yapıldı. Muhammed Emin Yıldırım hocamız, “İmtihanları Yönetebilmek” serlevhasının altında hepimizin cevabını merakla beklediği beş mühim soruya cevaplar verdi. Hocamız, dersin sonunda bu büyük musibeti nasıl değerlendirebileceğimize dair ufuklarımızı açan önemli hususlara değindi. En sonunda dua ile dersimiz nihayete erdi. Mevlâdan niyazımız bir an önce bu ağır musibetin üzerimizden kalkmasıdır.

Dersten Cümleler

Tarihler 27 Recep 1441’i gösteriyor. 27 Recep, malum birçok siyer ve tarih yazarlarımızın tespitine göre Allah Resulü (sas) hayatında önemli bir mucize ve önemli bir hatıra olan İsra ve Miracın yaşandığı zaman dilimleridir. 

– İsrâ, gece yürümenin; Miraç, göğe yükselmenin adıdır. 
– İsrâ, gecelerin imarının; Miraç, semanın ikramının adıdır.
– İsrâ, beşerî gayretlerin; Miraç, ilahî hediyelerin adıdır.
– İsrâ, dünyadaki mescitlerin kıymetini, Miraç, semadaki mekânların değerini öğrenmenin adıdır.
– İsrâ, ilme’l-yakîne ermenin, Miraç, ayne’l-yakîne ve hakka’l-yakîne ermenin adıdır.  

– İlme’l-yakîn; ilimle bilmek
– Ayne’l-yakîn; gözle görerek bilmek
– Hakke’l-yakîn; her şeyi ile bilmek, vakıf olmak demektir.

Bu gece İsra Sûresi’nin ilk 8 ile Necm Sûresi’nin ilk 18 ayetinin birkaç tefsirden okunması gerekir. 

5 Soru:

1. Koronavirüsü Kıyametin bir alameti ve habercisi mi?
2. Kâbe’nin kapanması ve camilerden mahrum kılınmamız ne anlama geliyor?
3. Neden Dünya böyle bir musibet ile karşı karşıya kaldı?
4. Bu salgına karşı Nebevî Tavır nasıl olmalı?
5. Bu zorlu zamanlarda ben ne yapabilirim? 

Koronavirüsü Kıyametin bir alameti ve habercisi mi?

Kıyamet deyince biz üç Kıyameti hatırlamalıyız:

Ferdî Kıyamet
İçtimaî Kıyamet
Kevnî Kıyamet 

“Emanet zâyi edildiği zaman kıyameti bekle!” Bedevi tam anlamadı ve bir daha sordu: “Ya Resûlullah! Emanet nasıl zayi olur?” Dedi ki: “Yönetim, idare işleri ehil olmayan kimseye verildiğinde emanet zayi olur, emanet zayi olduğunda da kıyamet kopar!” (Buhari, Rikak, 35)

Meşhur Cibril hadisinde, Cebrail, Efendimiz’e: İman’ı, İslam’ı ve İhsan’ı sormuş, Efendimiz (sas) hepsinin cevabını vermiş, dördüncü soru olarak, “Peki, Kıyamet ne zaman kopacak?” diye sormuştu. Nasıl cevap vermişti Efendimiz bu soruya? “Kendisine soru yöneltilen, bu konuda sorandan daha bilgili değildir.” Bunun üzerine Cibril (as) “O halde alâmetlerini söyle!” demiş; Hz. Peygamber’de alametlerinden bazılarını saymaya başlamıştı.

Kâbe’nin kapanması ve camilerden mahrum kılınmamız ne anlama geliyor?

Hicaz bölgesinde 1814’te veba salgınının yayılması yaklaşık 8 bin kişinin ölümüne neden oldu ve o yıl hac yapılamadı. Daha sonra 1837’de hac mevsiminde başlayan salgın, 1892’ye kadar devam etti ve bu süre zarfında her gün 1000’den fazla hacı vefat etti.

Neden Dünya böyle bir musibet ile karşı karşıya kaldı?

“İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıkar; Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır.” (Rûm 30/41)

Ne diyor bu ayet bize?

– Başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınızdandır.
– Suçu başkalarına atıp kenara çekilmemek gerekir.
– Fıtrat, varlığa Allah’ın koyduğu yasalardır. 
– Fesadın/bozulmanın nedeni, fıtrata müdahaledir.
– Eğer ders çıkarılır ve gereği yapılırsa musibet sona erer.
– Her musibet arkasından ders çıkarana rahmet getirir.
– Rahmete ermek için biraz zahmete katlanmak gerekir.

Bu salgına karşı Nebevî Tavır Nasıl Olmalı?

İslâm Şeriati maksadını 5 temel esas üzerine bina etmiştir:

Can Emniyeti
Akıl Emniyeti
Nesil Emniyeti
Mal Emniyeti
Din Emniyeti

Tıbbı Nebevî’nin iki temel alanı var: Tedavi Hekimliği, Koruyucu Hekimlik…

Efendimiz’in (sas) yüzde 65-70 civarında koruyucu hekimlik adına bazı şeyler söylediğini, yaptığını; geriye kalan yüzde 30-35 civarında ise tedavi hekimliği sayılacak adımlar attığını görüyoruz.

Hz.Peygamber’in (sas) tıp ahlakı açısından söylediklerini şöyle toparlayabiliriz: 

– Tıb alanı, ehliyet isteyen bir alandır; ehil olmayan asla bu işe bulaşmamalıdır.  
– Tedavi için kullanılan ilaç ve yöntemler, asla haram olan şeylerden oluşmamalıdır.  
– Canlılara ve fıtrata müdahale ederek bir tedavi yöntemi oluşturulmamalıdır. 
– İlaçların doğal besinlerden elde edilmesi mümkün ise bunlardan istifade edilmelidir. 
– Tedavinin en önemli yollarından biri moraldir; hastaya bu manada tedavi uygulanmalıdır. 

Efendimiz’in (sas) koruyucu hekimlik için attığı adımları da 5 ana madde de toparlayabiliriz. 

1. Bulaşıcı hastalıklardan korunma
2. Zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durma
3. Beden temizliği ve sağlığı muhafaza 
4. Dengeli ve yararlı beslenme 
5. Hareket ve vücut direncini arttırma 

“Biz senin biatını kabul ettik, sen gelme ve geri evine dön, kimselerle de görüşme!” (İbn Mâce)

Aslandan kaçtığın gibi cüzzamlıdan uzak ol!” (Buhari, Tıb, 19; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/443)

“Hasta bir insanı sağlıklı bir insanın yanına götürmeyin”  (Buhari- Müslim)

“Sakın hasta develeri sağlam develerin yanına bağlamayın!” 

“Bir yerde vebâ olduğunu işittiğinizde oraya girmeyiniz. Bir yerde vebâ ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız, hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkmayınız!” (Buhari, Tıb, 30)

Koronavirüsü Kıyamet alameti ise ben ne yapabilirim?

Enes radıyallahu anh’den şöyle dediği rivayet olunmuştur: “Bir bedevi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: “Kıyamet ne zaman kopacak?” diye sordu. Efendimiz: “Kıyamet için ne hazırladın?” buyurdu.  Bedevi dedi ki: “Âhiret için öyle çok oruç, namaz ve sadaka hazırlayabilmiş değilim. Ancak ben Allah’ı ve peygamberini seviyorum!” Efendimiz (sas) ne dedi: “O halde sen, sevdiklerinle berabersin!” (Buhârî, Edeb, 96; Müslim, Birr, 161, 163) 

“Kıyamet kopar da bu sırada sizden birinizin elinde bir hurma fidanı bulunursa onu hemen diksin.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 20/408)

Bu hadisten alınabilecek mesajlar:  

1. Kıyamet kopsa dahi siz işinize bakın.
2. Asla netice hesabına takılmayın.
3. Ne olursa olsun siz bir işin başında olun.
4. Hayatınızın her deminde kendinizi salih bir amel ile meşgul kılın.
5. Giderken/ölürken bile yatakta değil hayır yollarında ölün. 

Ferdî Olarak Yapabileceklerimiz:

Gün, tamir günüdür, gün eksikleri tamamlama, yaraları sarma günüdür.

Veba salgını sırasında vefat edecek olan Muâz b. Cebel (ra) oğluna şöyle diyor: “Oğlum! İnsanlarla az, rabbinle çok konuş; belki o zaman kalbin rabbini görür.”

Ailevî Olarak Yapabileceklerimiz: 

– Eşler arası muhabbeti artıracak adımlar atılmalı!
– 
Varsa (eğer) çocukların belirleyici oldukları zamanlar geçirilmeli!
– 
Cemaatle namaz ve sayfa vahdeti adına bir şeyler yapılmalı!
– Akrabalarla bağlar telefonla sağlanmalı ve unutulmamalı!
– Ortak dua zamanları belirlenmeli ve haneye manevi bir iklim hâkim kılınmalı!

Kriz ortamlarında daralan yolları genişleten iki şey vardır: Tevbe ve İnfak…

Yöneten felaketi bile saadete çevirebilir.
Yönetilen saadeti bile felakete çevirebilir.

(2179)