Her Şey Bir Ramazan’da Başladı!

Cumartesi derslerimiz Muhammed Emin Yıldırım hocamızın Ramazan’a hazırlık olsun diye yaptığı özel dersi ile nihayete erdi.  Dönemin son dersinin serlevhası “Her Şey Bir Ramazan’da Başladı!” idi. Hocamız bu derste ilk inen ayetler üzerinden şahsiyet inşası, Ramazan’ın ihyası, Ramazan’a hazırlık ve daha nice önemli konuya dikkatlerimizi çekti. Yaz döneminde okunması gereken kitapları ve yapılması gerekenleri bize tavsiye eden hocamız, böylelikle Eylül ayından beridir devam eden dersleri nihayete erdirmiş oldu. Rabbimizden şimdiye kadar öğrendiklerimizden istifadelerimizi çoğaltmasını ve yeni döneme selametle bizleri vardırmasını niyaz ediyoruz.

Dersten Cümleler

“Tâun hastalığı, Allah Teâlâ’nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptır. Allah onu mü’minler için rahmet kıldı. Bu sebeple tâuna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah’tan bekleyerek bulunduğu yerde ikâmete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse, kendisine şehit sevabı verilir.” (Buhârî, Tıb 31; Enbiyâ 54; Kader 15; Müslim, Selâm 92-95)

“Tâun sadece bir hastalığın adı değildir, bütün salgın hastalıklarının adıdır.” (İbn Kayyim)

Hadisten alınacak 7 mesaj: 

– Bu salgın inkârcılar, kâfirler için bir azap vesilesidir.
– Bu salgın, inananlar, mü’minler için bir rahmet vesilesidir.
– Hastalığa müptela olan eğer sabrederse o rahmete erişir.
– Bu hastalıktan dolayı ecir ve mükâfatını Allah’tan beklerse büyük bir sevaba nail olur.
– Hastalığını yaymamak için şehrinde ve evinde oturursa en doğru işi yapmış olur.
– Başına ne gelirse gelsin gelenin, takdir edilen olduğunu unutmazsa mü’mince davranmış olur.
– Bütün bunların karşılığında kazanacağı bir şehit sevabı olur.

Ramazan’ın gelişine sevinmek mü’minlik alametidir. Ancak mümin Ramazan’ın gelişine sevinir. Münafık veya Münkir yine mi geldi der; bahaneler üretir, işin sadece bir boyutu ile ilgilenir.

Marshall G. S. Hodgson: “1600 civarında Mars’tan dünyaya bir kişi gelse dünyanın yakın zamanda müslüman olacağını zannedebilirdi, zira dünyada askerî olarak en güçlü ülke Osmanlılar, edebî ve sanatsal alanlarda en zengin kültüre sahip Safevîler ve ticarî ağlar ve iktisadî üretim olarak en karmaşık düzene sahip Bâbürlüler İslam medeniyetinin ürettiği siyasî oluşumlardı.”

Her şey bir Ramazan’da;
Bir Pazartesi gününde;
Bir Kadir gecesinde;
Bir dağın tepesindeki mağarada;
Ve bir İnsan ile başladı…

13 Emir: 

اِقْرَأْ     Oku!
اُكْتُـبْ  Yaz!
قُمْ        Kalk!  
رَتِّلِ     Düşünerek oku!
اذْكُرِ    Hatırla!
تَبَتَّلْ     Yönel!
قُمْ        Kalk!  
اَنْذِرْۙ     Uyar! 
كَبِّرْۙ      Yücelt! 
طَهِّرْۙ    Temizle! 
اهْجُرْۙ   Uzaklaş!
تَسْتَكْثِرُۙ  Verdiğini çok görme!
اصْبِرْۜ   Sabret! 

Alınması Gereken Mesajlar: 

Neyi okursan oku Allah adına ve Allah namına oku!

Neyi yazarsan yaz hakikat adına ve hakikatin hatırına yaz!

Neyi yaparsan yap eğer bir davaya gönül verdinse gecelerin ihyası için ayağa kalk!

Neyi okursan oku üzerinde düşünerek ve hakkını vererek oku!

Neyi unutursan unut ama asla Allah’a kul olduğunu unutma ve her daim hatırla!

Ne ile meşgul olursan ol, tam anlamı ile ve bütün bir benliğin ile Allah’a yönel!

Ne kadar engel karşına çıkarsa çıksın başkalarını Allah’a davet etmek için ayağa kalk!

Ne kadar zor olursa olsun ve bedeli ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın Allah için insanlığı uyar!

Neyi ve neleri insanlar büyük görürlerse görsünler sen sadece Allah’ı yücelt!

Ne olursa olsun insanlara mesajı ulaştırmaya engel olacak her türlü kirliliği temizle! 

Neler hayatında kötülük ve çirkinlik oluşturuyorsa bütün bunlardan uzaklaş!

Nelerle karşılaşırsan karşılaş asla yaptığın iyilikleri başa kakmamak için çok görme!

Ne kadar zorlanırsan zorlan sen yine de Allah için sabret!

İnsan yorulur mu? Yorulur!
İnsan yıpranır mı? Yıpranır!
İnsan yaralanır mı? Yaralanır!
İnsan yanılır mı? Yanılır!
İnsan yalnızlaşır mı? Yalnızlaşır!
İnsan yıkılır mı? Yıkılır!

Ramazan;

Yorulan insana fer olur.
Yıpranan insana derman olur.
Yaralanan insana merhem olur.
Yanılan insana hakikat olur.
Yalnızlaşan insan dost olur.
Yıkılan insana güç olur.

Ramazan’a nasıl hazırlanalım?

1. Ciddi bir muhasebe
2. Derin bir tevbe
3. Şuurlu bir istiğfar
4. Güzel bir helalleşme
5. Bilinçli bir niyet
6. Makul bir hedef
7. Sarsılmaz bir istikamet
8. Sadık bir dost
9. Vahdet sağlanmış bir hane
10. Sağlam bir sabır

Neye sabredeceğiz?

1. İbadetlerin külfetine
2. Günahların cazibesine
3. İmtihanların zorluğuna
4. Eziyetlerin ağırlığına
5. Hayırların istikrarına

“Ramazan ayı bütün bereketi ile size geliyor. Allah o ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder, o ayda duaları çokça kabul eder. Allahu Teâla sizin Ramazan ayında hayırlarla yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allahu Teâla’ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah’ın rahmetinden kendisini mahrum eden bedbaht kimselerden olmayın.” (Heysemi, Mecmau’z-Zevâid, III/344)

Tavsiye Kitaplar

 İnsanî İlişkilerde İlahî Ölçü – Muhammed Emin Yıldırım (Siyer Yayınları)
 Ahlâk – Nurettin Topçu (Dergâh Yayınları)
 Hadislerle Müslümanın Edep ve Ahlakı – İmam Buhârî (Çelik Yayınevi)
 Ahlâk-ı Alâî – Kınalızâde Ali Çelebi (Fecr Yayınevi)
 İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naîm (Beyan Yayınları) 

(1699)