es-Semhûdî’nin Vefâü’l Vefâ Eseri Örnekliği | Vefaya Vefa Paneli

Medine-i Münevvere’nin tarihine dair 15. yüzyılda yazılmış, bilinen en kapsamlı kaynak eserlerden biri olan es-Semhûdî’nin Vefâü’l-Vefa eseri Türkçe çevirisi yayımlandı. Eserin tanıtım programı Siyer Vakfı’nda yapılacak bir panel ile gerçekleştirilecek.

Konuşmacılar:

– Prof. Dr. Mustafa Fayda
– Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı
– Muhammed Emin Yıldırım
– Doç. Dr. İbrahim Barca

Moderatör: Muhammed Ali Alioğlu

(141)