Hepimiz Aynı Geminin Yolcularıyız

Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Hepimiz Aynı Geminin Yolcularıyız!” başlığında, birlikte yaşamanın hukukunu ve ahlakını anlattı. Bu sene ki, Kutlu Doğum Haftası’nın da konusu olan bu önemli mevzuyu, Efendimiz’in (sas) dünyasından örnekler ve mesajlar vererek anlatan Hocamız, yine çok önemli hususlara dikkatlerimizi çekti.

Dersten Cümleler

İslam Medeniyetinin çocuklarına eskiden sahibu’l-vakt/zamanın sahibi anlamında, İbnu’z-Zaman/ Zamanın Çocuğu derlermiş.

Zamanın çocukları, şimdi zamane çocuklar oldular.

“Hz. Peygamber Örnekliğinde Birlikte Yaşama Hukuku ve Bunun Ahlakı”

Müslüman hukuklu insandır; hukukun üstünlüğüne inandır.

Dersimizin serlevhası: “Hepimiz Aynı Geminin Yolcularıyız!”

Bu serlevhanın verdiği üç temel mesaj var:

1. Hepimiz Adem’in çocuklarıyız.
2. Hepimiz bir gemiyi andıran dünyada yaşamak zorundayız.
3. Hepimiz birbirimizin hukukuna dikkat etmek durumundayız.

“Sefine” yani gemi kıssası…

Bu kıssayı bize nakleden Asrı Saadet’te yetişen bir çocuk olan Numan b. Beşir’dir.

Numan b. Beşir’in gözlerini açtığı eve şöyle bakarsak:

Babası Sahabî Beşir b. Sa’d
Annesi Sahabî Amre bint Revaha
Anneannesi Sahabî Kebşe bint Vakit
Amcası Sahabî Simâk b. Sa’d
Dayısı Sahabî Abdullah b. Revaha
Kızkardeşi Sahabî Ümeyme bint Beşir

Hz. Peygamber’in kutlu lisanından bize tam 124 tane hadis aktarır.

Bu kıssadan alınacak mesajlar:

1. Hepimiz aynı geminin içerisinde yolculuk yapmaktayız.

2. Bazılarımız üst katlarda, bazılarımız aşağılardayız.

3. Geminin hangi katında olursa olsun, yapılan yanlışlara müdahale etmek zorundayız.

4. Sadece yanlışları engellemek yetmez, alternatif yollar ortaya koymak durumundayız.

5. Tedbirler almasak, geminin batması kaçınılmaz olacaktır; bu hakikati hiçbir zaman unutmamalıyız.

Bakara Süresi’nin 27. ayetinde; “Allah’ın birleştirmesini emrettiği bağlardan” bahseder.

Allah’ın birleştirmesini emrettiği bağları, tembelliğinden veya gafletinden dolayı koparan fasık olur.

Allah’ın birleştirmesini emrettiği bağları, menfaatinden veya nifakından dolayı koparan münafık olur.

Allah’ın birleştirmesini emrettiği bağları, küfründen veya inkarından dolayı koparan kafir olur.

Allah’ın birleştirmesini emrettiği bağlar nelerdir?

1. İnsan ile Allah arasındaki bağ
2. İnsan ile kendi nefsi arasındaki bağ
3. İnsan ile insan arasındaki bağ
4. İnsan ile eşya arasındaki bağ

Dört önemli bağ, dört önemli hukuk:

1. Hukukullah/Allah-İnsan arasındaki hukuk
2. Huku’n-nefs/İnsanın kendi nefsi ile arasındaki hukuk
3. Hukuku’l-İbâd/İnsanın başka insanlar ile kurması gereken hukuk
4. Hukuku’l-Eşya/ İnsanın eşya ile, varlık ile, kainat ile kurması gereken hukuk

“Ne gam o ümmete ki, onların gemisinin kaptanı Hz. Muhammed’dir.”

Bu dört temel hukuk, dört kavram üzerine bina edilmiştir:

Hukukullah’ın en temel kavramı: İhsan
Huku’n-nefs’in en temel kavramı: İrade
Hukuku’l-İbâd’ın en temel kavramı: İsâr
Hukuku’l-Eşya’nın en temel kavramı: İkram

“O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.” (Şura, 42/11)

“Ben Seni hakkı ile sena edemem; (övemem/buna güç yetiremem, bundan dolayı) Sen kendini nasıl sena ediyorsan aynen öylesin.” (Müslim, Salât, 222)

“Senin üzerinde Rabbinin bir hakkı var, nefsinin bir hakkı var, ehlinin de bir hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver.” (Buhari, Edep, 86)
Uyeyne b. Hısn ile Hz. Peygamber’in (sas) hatıraları…

“Yükselten de, alçaltan da Allah’tır. Bugün kazandıran, yarın kaybettirebilir. Kazanınca iyi de, kaybedince mi kötü!”

Birlikte yaşama hukukun 5 önemli azığı:
1. Sevgi
2. Saygı
3. Sadakat
4. Samimiyet
5. Sebat

(3295)