Fıkhın Ana Kaynağı Olarak Kurân | Prof. Dr. Hamdi Döndüren

Siyer Vakfı olarak Kur’an Yılı münasebeti ile Kur’an’ın daha doğru anlaşılması ve tartışılan önemli meselelerin açıklanması konusunda ehil olan hocalarımızla “Vahyin Gölgesinde” üst başlıklı yapacağımız 16 dersin üçüncüsünü bu Pazar Prof. Dr. Hamdi Döndüren hocamızla gerçekleştirdik. Hamdi Döndüren hocamızın “Fıkhın Ana Kaynağı Olarak Kurân” başlığı ile yapmış olduğu dersi istifadenize sunuyoruz.

“Vahyin Gölgesinde” derslerimizin bir sonraki dersi 6 Aralık’da “Kur’an ve Tarihselcilik” başlığı altında İhsan Şenocak hocamız tarafından icra edilecektir.

 

(585)