Fakih Sahâbîlerden Örnekler: Hulefâ-yi Râşidîn 1. (Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer)

“Fakih Sahâbîler” programlarında bu hafta Şerafeddin Kalay, “Fakih Sahâbîlerden Örnekler: Hulefâ-yi Râşidîn -1” konusunu işledi.

(847)