6- Ömrün Bereketi Umre

Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın İnsanlığın Kurtuluşu Hac, Ömrün Bereketi Umre adlı eseri de sesli kitap olarak istifadeye sunuldu.

Siyer alanında her geçen gün yeni bir çalışma ile kitap dünyasını renklendiren Siyer Yayınları, Muhammed Emin Yıldırım hocanın kaleme aldığı İnsanlığın Kurtuluşu Hac, Ömrün Bereketi Umre adlı eseriyle Haccın ve Umrenin mana ve maksadına dair çok önemli bir kitabı okuyucuların istifadesine sunmuştu. Bu güzel eser sesli kitap olarak Siyer Vakfı ve Siyer Yayınlarının ortak hazırladığı bu çalışma ile okuma fırsatı olmayan ve görme engelli kardeşlerimizin de istifadesini sağlayacak önemli bir hizmet oldu.

Eser, İnsanlığın Kurtuluşu Hac, Ömrün Bereketi Umre, Nurlu Şehrin Nurlu Sakini Efendimiz (sas), Efendimizin (sas) Haccı/Umre ve Hac Günlüğü ve Ek kısım olarak Tablo ve Resimler başlığı altında toplamda beş ana bölümden oluşmaktadır. Eserin ana bölümlerini oluşturan birinci ve ikinci bölümler ise kendi içinde – müellifin takdiminde belirtiği özel bir hikmete binaen – 12 şer madden oluşan alt kısımlara ayrılmıştır.
Eseri, günümüzde yaygın olan Hac ve Umre kitaplarından ayrıcalıklı kılan özelliklerini şu şekilde nitelendirebiliriz:

Her şeyden önce çalışma, bir Hac veya Umre ilmihali/fıkhı kitabı olarak ele alınmamış. Müellifin de belirttiği üzere Haccın ve umrenin nasıl yapıldığından çok, niçin yapıldığının araştırması yapılmış eserde. Yani bir manada eskilerin tabiriyle Hikmet-i Hac ve Umre nedir? sorusuna cevaplar aranmış. Hac, hatırlatmak için hatırlamak, diriltmek için dirilmektir, Hac, hayatın anlamı, mahşerin provası ve cennetin bir kokusudur, Hac, kaderi tavaf olan insanın, varlık alemi içerisinde evrensel harekete katılarak, kainatın ahengine ayak uydurmasıdır., Umre, hayatın imarına ve ömrün bereketine bir vesiledir bu ve benzeri her birisi birer serlevha niteliği taşıyan 24 başlık altında haccın ve umrenin o bitimsiz ve sonsuz hikmet deryasına adeta bir dalış yapmış gibi…

(2327)