2- Müslümanların Sinemaya İlgisizliğinin Nedenleri / Serdar Akbıyık

Film Yapabilmek Kolay Bir İştir. Önemli Olan Vizyon Belirleyebilmektir

Hassan bin Sabit Sinema Akademisi’nde bu hafta sinema eleştirmeni ve yazar Serdar Akbıyık’ın katılımı ile “Müslümanların Sinemaya İlgisizliğinin Nedenleri” başlığı altında verimli bir seminer gerçekleştirildi. Yapılan seminerde Serdar Akbıyık sinemanın İslami tebliğde çok önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, yıllardır bu alanda Müslümanların önemli projeler çıkaramadığını söyledi. Siyer Vakfı tarafından kurulan Hassan bin Sabit Sinema Akademisinin bu alanda önemli bir boşluğu doldurabileceğini de sözlerine ekleyen Akbıyık konuşmasını 3 temel başlık altında topladı.

1. Amerika ve Avrupa’da sinema algısı ve bu alanda yürütülen çalışmalar
2. Müslümanların sinemaya bakışı
3. Günümüzde Türkiye Sineması

“Film yapabilmek kolay bir iştir. Asıl önemli olan vizyon belirleyebilmektir” diyen Serdar Akbıyık Müslümanların çok zengin bir kültür birikimine sahip olmasına rağmen sinema alanında hâlâ sağlam bir vizyon belirleyemediklerini ve bu durumun haliyle özgün sinema eserlerinin ortaya çıkmasına mani olduğunu söyledi. Bir buçuk saat süren seminerde Batı ve İslam dünyası tarafından ortaya çıkarılan filmleri de özgün bir üslup ile eleştiren Akbıyık katılımcılara sinema alanında öğrenilmesi gereken önemli mesajlar vermeyi de ihmal etmedi.

(1290)