Ümmetin Vahdeti İçin Atılmış Bir Adım: Osmanlı Tren Garı

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız ile birlikte Medine’de yapılan ziyaretler kapsamında Hocamızın, ümmetin vahdeti için Sultan Abdülhamid Han tarafından atılmış önemli bir adım olan Osmanlı Tren Garı’nda yapmış olduğu konuşması…

(459)