Sinemamızın Dünü, Bugünü ve Yarını | Derviş Zaim

Hassan b. Sabit Sinema Akademisi’nde bu hafta usta yönetmen Derviş Zaim’in katılımı ile “Sinemamızın Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Sinemanın tarih boyunca geçirdiği çok çeşitli evreleri önemli ayrıntıları ile birlikte ele alan Derviş Zaim, sinema için temelde üç farklı ayrımın olduğunu, bunların; Klasik Sinema, Antiklasik Sinema ve Minimalist Sinema olarak isimlendirildiğini belirtti. Klasik Sinemanın; giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere üç temel örgüden oluştuğunu, bu yöntemin Eski Yunan’dan itibaren kullanılageldiğini belirten Zaim, bu tarz bir sinemada iniş çıkışların mevcut olduğunu belirterek verilmek istenen mesajın ise net olduğunu söyledi.

Antiklasik sinemada ise, amaçların net olmayıp tek kahraman yerine birden çok kahraman veya grupların görülebildiğini belirten Zaim, bu sinemalarda nedenselliğin önemli olmadığını söyleyerek bunların daha çok Amerikan sinemalarında görüldüğünü vurguladı.

Son olarak Minimalist Sinemaya da değinen Derviş Zaim, bu tarz sinemalarda kahramanın çözeceği sorunların sınırlı olup meselelerin ise oldukça az olduğunu belirtti. Yoğun bir katılımın gözlendiği seminer, Derviş Zaim’in kendi tecrübelerini aktardığı soru-cevap kısmıyla sona erdi.

(440)