Doğulu Bir Sanat Olarak Sinema | Yusuf Kaplan

Hassan b. Sabit Sinema Akademisi’nde bu hafta Araştırmacı-Yazar Yusuf Kaplan’ın katılımı ile “Doğulu Bir Sanat Olarak Sinema” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Sözlerine sinemanın batılı bir argüman olduğunu söyleyerek başlayan Kaplan, sinemanın doğulu da olamayacağını böyle bir ayrımın bize ait bir ayrım olmadığını belirtti. Konuşmasında sık sık sinemanın önemine vurgu yapan Kaplan, çağı en iyi yansıtan şeyin sinema olduğunu söyleyerek çağı iyi anlamanın sinemayı iyi anlamaktan geçtiğini söyledi. Sinema sektörünün en etkin gücü olan Hollywood hakkında ciddi eleştirilerde bulunan Kaplan, Hollywood’un siyasi bir teoloji ve Amerikan propagandası yapan güçlü bir makine olduğunu belirtti. Bu manada Hollywood’un, insanları tek tip hale getiren bununla büyük coğrafyalara hitap etmeyi başarabilen bir eritme potası olduğunu söyleyen Kaplan, böylece Hollywood’un Amerika siyasi gücünün en sağlam unsuru olduğunu belirtti. Sinemayla ilgili bütün bu düşüncelerinden sonra sözlü kültürün öneminden bahseden Yusuf Kaplan, sözlü kültürlerde araç yoktur, yüz yüze bir iletişim vardır. Doğrudandır dolayısıyla doğurgandır, diyerek sözlerini noktaladı. Hem Yusuf Kaplan’ın hem de dönemin son semineri olması sebebiyle yoğun katılımın gözlendiği seminer soru-cevap faslı ile sona erdi.

(685)