Sual: Şakkı Kamer (Ayın ikiye yarılma) mucizesinde, mucize talep edenlerden birinin Hz. Hamza olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Bilgilendirirseniz memnun oluruz.

Cevap: Muhterem Kardeşim;
bu bilgiyi nereden okudunuz veya duydunuz bilmiyorum, ama doğru değil. Çünkü Efendimiz’in (sas) dünyasında olan bu mucize, Kastallani ve Dyarbekri’ye göre Nübüvvetin 8. yılında, başka siyer yazarlarına göre ise 9. yılındadır. Hz. Hamza ise Nübüvvetin en geç 3. yılında Müslüman olmuştur. Hadiseyi bize anlatan kaynaklar bu mucizeye şahit olan Müslümanların şunlar olduğunu söylerler: Hz. Ali, Huzeyfe b.Yemân, Abdullah b. Mes’ûd, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Amr ve Cübeyr b. Mut’im. Bu isimler içerisinde olan bazı sahabîler bizzat şahit olmasalar da, olanlardan duyduklarını aktarmışlardır.

Kaynaklarımız mucize talebinde bulunan müşriklerin ise şunlar olduğunu belirtirler: Velid b. Muğire, Ebû Cehil, Âs b. Vâil, Âs b. Hişam, Esved b. Abdüyeğus, Esved b. Muttalib, Zem’a b. Esved ve Nadir b. Haris.

Ve’s-selam

Muhammed Emin YILDIRIM

(749)

Şakkı Kamer Mucizesini Talep Edenler