Okçular Tepesi Bugün Neresi

“Ey İman edenler! Sabredin, sabırda birbirinize destek olun, yardımlaşın! Siperlerinizi, mevzilerinizi koruyun. Allah’tan hakkı ile korkun, umulur ki, kurtuluşa erersiniz.”

“Sahâbe’nin Uhud’daki imtihan alanı Ayneyn/Okçular Tepesi idi; Ey 21. asırda yaşayan Müslüman senin Okçular Tepen neresi?”

Senin okçular tepen:

1- Bedenin
2- Hanen
3- Ailen
4- Toplumun
5- Ümmetin

“Ey Harameynin Abidi, eğer bizleri görseydin,
Şüphesiz ibadetle oyalandığını bilirdin.
Kimilerinin gözleri gözyaşlarıyla dolarken,
Bizim boğazlarımız kanlarımızla boyanır.
Bazılarının atı batılda yorulurken,
Bizim atlarımız günün sabahında yorulur.
Misk ve güzel kokuların meltemi size
Atlarımızın çıkardığı toz ve duman ise bize…
Şüphesiz Nebimizin sözü bize ulaşmıştır.
O’nun her sözü doğrudur ve onlarda hiçbir yalan yoktur.
O dedi ki: Allah yolunda koşan atların çıkarmış olduğu toz ile
Mücahidin burnundaki toz,
Tutuşan cehennem ateşinin dumanı ile asla buluşmaz.
Aramızda konuşan bu Allah’ın kitabıdır,
Şehitler ölü değildir, bu yalanlanamaz, bir hakikattir.”

“Ey İmam! Allah seni tüm hayır işlerinde muvaffak kılsın. Unutma şüphesiz Allah kulları arasında rızıkları taksim eder. Rızık sadece mallardan, eşyalardan oluşmaz. Allah kimi kullarına infakı sevdirir; onlar infak ederler. Kimi kullarına cihadı sevdirir, onlar bir ömür cihad meydanlarında ömürlerini geçirirler. Kimi kullarına ibadeti sevdirir; onlar için en güzel şey ibadet etmek olur. Kimi kullarına ilmi sevdirir, bütün ömürlerini ilim yolunda tedrisat yolunda geçirir. Böyle yapmakla her kulunu bir alanda istihdam eder ve her biri yaratılış amacına uygun hareket eder. Dolayısı ile bizler farzların ikamesinden sonra hangimiz hangi alanda nafile ibadet maksadı ile uğraşırsak, Rabbimiz bundan memnun ve razı olur. Bundan dolayı kimseyi kınama ve sana Allah neyi sevdirmişse onu vesile kılarak, Allah’a yakınlaş…”

Neden Okçular tepesi terk ediliyor?

1- Meselenin ciddiyetini tam anlamı ile anlayamama ve dava şuurundan mahrum olma
2- Aceleciliğe kapılma ve hemen netice hesaplarına girişme
3- Halinden memnun olmama ve başka tepelere göz dikme
4- Fedakarlığı istenilen oranda kuşanmama ve daha fazla rahatı arzulama
5- Beğenilme hastalığına yakalanma ve kınanmadan korkma

Muhasebe adına alınması gereken mesajlar:

1- Sabır aydınlığın kaynağıdır. Öyleyse dermanı başka kapılarda aramaya ne gerek var?
2- Bu dünya, darılma dünyası değil, dayanma dünyasıdır. Öyleyse bu kadar telaşa ne gerek var?
3- Her insan, başka bir insanın imtihanıdır. Öyleyse ortalığı velveleye verecek bunca şikayete ne gerek var?
4- En büyük destek sabrı tavsiye etmektir. Öyleyse hakkı ve sabrı tavsiye etmekten başka gündemlere ne gerek var?
5- Sana emanet edilen nimeti korumak, okçular tepesine sahip çıkmaktır. Öyleyse başka sevdaların peşine düşmeye ne gerek var?

(2229)