Kapanış Oturumu | 3. Siyer Çalıştayı

Siyer Vakfımızın “Türkiye’de Siyer Öğretimi Sorunları ve Çözümleri” üst başlığıyla düzenlemiş olduğu Siyer Çalıştayları’nın üçüncüsü Balıkesir’de düzenlenen organizasyonla gerçekleştirildi.

Ülkemizin farklı üniversitelerinden alanının uzmanı akademisyenlerin katıldığı Siyer Çalıştayımızda “Lisansüstü Siyer Tez Çalışmalarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri” konusu ele alındı.

Kapanış Oturumu

Çalıştayımızın Kapanış Oturumu Prof. Dr. Rıza Savaş’ın başkanlığında açıldı.

Oturumda, yapılan değerlendirme müzakerelerinin ardından hazırlanan 3. Siyer Çalıştayı’nın Sonuç Bildirgesi okundu.

Sonuç Bildirgesi

Siyer Vakfı tarafından 26-27 Ağustos 2016 tarihlerinde Balıkesir Sındırgı’da düzenlenen “Lisansüstü Siyer Araştırmalarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri” konulu III. Siyer Çalıştayı’nda alınan aşağıdaki kararların kamuoyuna duyurulması ve ilgili kurumlarla paylaşılması uygun görülmüştür:

1- Siyer sahasında daha nitelikli çalışmaların yapılabilmesi için öğrencilerin başta dil eğitimleri olmak üzere eksikliklerini telafi etmeye yönelik faaliyetlere destek verilmeli ve buna uygun ortamların sağlanması konusunda gayret gösterilmelidir.

2- Siyer sahasında yapılacak çalışmalarda ana hedefin akademik ve toplumsal açıdan önemli bir boşluğu dolduracak özellikte olmasına dikkat edilmelidir.

3- Tez konularının tespiti ve sahadaki diğer çalışmalara yardımcı olması için bir Siyer tez veritabanı oluşturulmalıdır.

4- Siyer tezlerinin hazırlanmasında öğrencinin ilgisinin yanında danışman öğretim üyelerinin çalışma sahalarının göz önüne alınması veya ikinci danışmanın atanması sağlanmalıdır.

5- Eserlerin hazırlanmasında disiplinler arası ilişkilere ihtimam gösterilmelidir.

6- Çalışmalardaki usûl eksikliklerinin giderilmesi için metodoloji eğitimine ehemmiyet verilmelidir.

7- Hazırlanacak tezlerin niteliklerini arttırmak amacıyla “Siyer Tez Çalıştayları” yapılmalıdır.

8- Siyer araştırmalarında başta metodoloji olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda ilmî toplantılar düzenlenmelidir.

9- Siyer sahasındaki çalışmaları teşvik için, uygun görülen eserler ödüllendirilmelidir.

10- Üniversitelerde Siyer Araştırmaları Enstitüleri kurulmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

Prof. Dr. Adem Apak (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Adnan Demircan (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ali Aksu (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Casim Avcı (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Eyüp Baş (Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Hanefi Palabıyık (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Hüseyin Algül (Uludağ Ünv. Emekli Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Levent Öztürk (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Şeker (Uşak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa Fayda (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Rıza Savaş (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ünal Kılıç (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Metin Yılmaz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Şaban Öz (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Halil Ortakçı (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
İlyas Uçar (Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Korkut Dindi (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Mahmut Karakış (Marmara Üniversitesi Hadis Doktora Öğr. / Siyer Vakfı)
Mehmet Apaydın (Araştırmacı Yazar)
Muhammed Ali Alioğlu (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni / Siyer Yayınları Editörü)
Muhammed Emin Yıldırım (Araştırmacı-Yazar / Siyer Vakfı Kurucusu)
Ömer Aras (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

3. Siyer Çalıştayımız Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın kapanış konuşmasıyla nihayete erdi.

(486)