İslam Ahlâkının Esasları (Babanzâde Ahmed Naim) | Haydar Yıldırım

Siyer Vakfımızın ilan etmeye hazırlandığı Hicri 1442 Ahlâk Yılı öncesi gerçekleştireceğimiz 5 kitaplık Ahlâk Okumaları kitap müzakerelerimizin beşinci programı.

Ahlâk Okumaları 5. programımızda Babanzâde Ahmed Naim’in “İslam Ahlâkının Esasları” adlı eserinin müzakeresini Haydar Yıldırım ile beraber yapıyoruz.

Kitap: İslam Ahlâkının Esasları
Yazar: Babanzâde Ahmed Naim
Konuşmacı: Haydar Yıldırım

(215)