Hz. Peygamber’in (sas) Dünyasında Gençler | Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Muhammed Emin Yıldırım “Hz. Peygamber’in (sas) Dünyasında Gençler” konulu konferansı için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeydi.

Yoğun katılımın gözlendiği programda genç kardeşlerimizle bir araya gelen Hocamız, Efendimiz’in (sas) sevdiği gençler üzerine konuştu.

Sözlerine “Allah Resulü (sas) ve gençlik dediğiniz zaman, yeryüzünde iki çok güzel kelimeyi yan yana getirmiş olursunuz.” diyerek başlayan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Efendimiz’in (sas) birçok kez “Allah beni gençlerle rızıklandırdı.” ifadesini kullandığını vurguladı.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Allah Resûlü’nün (sas) sevdiği gençlerin özelliklerini on maddede sıralayarak, bu on maddeyi Efendimiz’in (sas) ve sahabenin (ra) hayatından örneklerle açıkladı.

1- Allah Resulü (sas), itiraz eden, batıla ve zulme karşı asla sessiz kalmayan, her daim hakkın ve adaletin yanında yer alan genci sever.

2- Allah Resulü (sas), ihlas üzere yaşayan, amellerinin eksenine ihlası yerleştiren, her ne yapıyorsa, Allah adına ve Allah namına yapmaya çalışan genci sever.

3- Allah Resulü (sas), îsâr ruhunu iyice anlayan, kendi rahatını başkaları için terk eden, rahatı burada aramayan dert ve ızdırap sahibi genci sever.

4- Allah Resulü (sas), istişare sünnetini hayatına hakim kılan, çok iyi bildiği meselelerde bile kendinden daha fazla tecrübesi olan insanlara danışmayı alışkanlık haline getiren genci sever.

5- Allah Resulü (sas), insicam üzere olan, bulunduğu yerde dert değil derman olmaya dikkat eden, yük değil yük almaya çalışan genci sever.

6- Allah Resulü (sas), ittikâ ızdırabı ile inleyen, takvayı elbise olarak kuşanan, her daim Allah’ın zimmetinde yaşadığını hatırında tutan genci sever.

7- Allah Resulü (sas), intizam aşığı olan, âleme nizam vermenin kendine nizam vermekten geçtiğini unutmayan, her ne yaparsa düzgün yapmaya çalışan genci sever.

8- Allah Resulü (sas), intisap edeceği bağlara dikkat eden, asıl mensubiyetin İslam’a olacağını unutmayan, hiçbir bağı İslam’ın önüne geçirmeyen genci sever.

9- Allah Resulü (sas), itaat meselesinin ehemmiyetine inanan, acıtmasına rağmen Allah için bazı şeylere katlanan, Hakkın hatırı ne gerektiriyorsa onu yapan genci sever.

10- Allah Resulü (sas), izzet nimetini unutmayan, kafirlere karşı izzetli, müminlere karşı merhametli olan ve bu ilahi kaideye göre hareket eden genci sever.

(791)