En İdeal Anne

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız ile “Nebevî Örneklikte Aile” üst başlığında, Nebevî medreseden dünyadaki cennetimiz olan ailelerimizdeki konumlarımızın nasıl olması gerektiğine dair önemli mesajları öğreneceğimiz programların dördüncüsü gerçekleştirildi. Hocamız bu dördüncü programda “En İdeal Anne” konusunu işledi.

Dersten Notlar

Ebû Saîd el-Hudrî (ra) naklediyor. Efendimiz (sas) buyurmuşlar ki: “Kıyamet günü Allah katında konumu en kötü olacak olan insanlardan birisi hanımı ile beraber olup da onun özel hayatına ilişkin sırlarını yayan kimsedir.” (Müslim, Nikâh, 21)

İyâs b. Abdullah b. Ebî Zübâb naklediyor. Bazı hadiseler yaşanınca Efendimiz (sas) buyurdular ki: “Allah’ın hanım kullarına vurmayın… Bu gece Muhammed’in (sas) eşlerine pek çok kadın geldi. Hepsi de kocalarından şikâyetçiydi. Bu adamlar sizin hayırlılarınız değillerdir.” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 42)

Abdullah b. Ömer (ra) söyle demiştir: “Biz Peygamber (sas) zamanında hakkımızda bir vahiy indirilir korkusuyla hanımlarımıza karşı söz söylemekten ve istediğimiz gibi davranmaktan çekinirdik. Ancak Peygamber (sas) vefat edince istediğimizi söylemeye ve rahat davranmaya başladık.” (Buhârî, Nikâh, 80)

Bu üç nebevî beyandan çok şey öğreniriz de özellikle şu üç mesajı iyice anlamalı ve zihinlerimize yerleştirmeliyiz.

1. Mahremiyeti ifşa edenler, dünyada itibarsızlığa, ahirette rezilliğe muhatap olurlar.
2. Hanımlara şiddet uygulayanlar, en hayırlı mümin olma ayrıcalığını kaçırırlar.
3. Hayatını Kur’an ve Sünnet üzere yaşamaya çalışanlar eşlerine her daim güzelliklerle davranırlar.

İhsan kavramı, itaati de içerisine alan geniş bir kavramdır. İhsanın içerisinde zorunlu olarak itaat vardır; ama itaatin içerisinde ihsan olmayabilir.

Eğer anne ve baba müşrik ise içinde itaat olmayan bir ihsan, eğer anne ve baba Müslüman ise içinde itaat olan bir ihsan…

Âlimlerimiz Efendimiz’in (sas) beyanlarında ana-babaya ihsanın şu 10 hususta olabileceğini söylemişlerdir.

1. Onlara karşı sesi yükseltmemek
2. Kötü nazarlarla bakmamak
3. Onlardan önce söze başlamamak, konuştuklarında sözlerini kesmemek
4. Yaşlanıp bakıma muhtaç duruma düştüklerinde onlara hizmet etmek
5. Önlerinden yürümemek, toplum içerisinde saygınlıklarını zedelememek
6. Arkalarından konuşup-gıybet yapmamak
7. Onlar istemeksizin sevinecekleri işler yapmak
8. Şeref ve haysiyetlerini zedeleyici işler yapmamak
9. Onları kendi nefislerine, kendi rahatlarına tercih etmek
10. Sövmemek veya sövülmelerine sebebiyet vermemek

Birleşmiş Milletler’in 2018 ve 2019 yılında Aile hakkında yayınladıkları raporda şöyle deniyor: “Kadın için en tehlikeli yer kendi evidir.”

Annelik, yeryüzünde bir kadının elde edebileceği en değerli unvan, en önemli sıfat en kıymetli şereftir.

Annelik, cennete giden yolun en isabetli adresidir.

Bu ifadenin iki temel mesajı var:

Anneliği tam olarak yerine getiren cenneti kazanır.
Anneye tam hizmet eden cennet kazanır.

Annelik, en kıymetli hazine olan babadan üç kat daha mühim bir makamdır.

En İdeal Anne serlevhasının altında 3 ana başlık olmalı:

1. Efendimiz’in Dünyasındaki Anneler
2. Efendimiz’in Hanesindeki Anneler
3. Efendimiz’in Yetiştirdiği Anneler

Efendimiz’in Dünyasındaki Anneler

Öz Annesi Âmine
Süt Annesi Halime
Süt Annesi Süveybe
Annemden Sonra Annem Dediği Ümmü Eymen
Annemden Sonra Annem Dediği Diğer Hanım Yengesi Fatıma bint Esed

Efendimiz’in Hanesindeki Anneler

Bu anneler bizim annelerimizdir. Ahzab 6 bunu net bir şekilde ortaya koyar:

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُٓ اُمَّهَاتُهُمْۜ

“Peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır/önceliklidir. Onun hanımları ise müminlerin anneleridir.” (Ahzab 33/6)

Bu ayetin bizim dünyamıza şöyle mesajları olmalı:

1. Onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimiz kadar tanımalıyız.
2. Onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimiz kadar sevmeliyiz.
3. Onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimizi hayırlarla yâd ettiğimiz gibi yâd etmeliyiz.
4. Onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimizi andığımız kadar anlamalıyız.
5. Onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimizi özlediğimiz kadar özlemeliyiz ve cennette onlarla beraber olmayı arzulamalıyız.

O evlerdeki annelerimizin cihana bıraktıkları mesajları biz şöyle ifade edebiliriz:

Hz. Hatice                              Fedakârlık
Hz. Sevde                               Cömertlik
Hz. Âişe                                 Bilgelik
Hz. Hafsa                               Abidelik
Hz. Zeyneb bint Huzeyme     Narinlik
Hz. Ümmü Seleme                 Dirayetlilik
Hz. Zeyneb bint Cahş            Yardımseverlik
Hz. Cüveyriye                          Uyumluluk
Hz. Ümmü Habibe                 Sebatlılık
Hz. Safiyye                            Cesaretlilik
Hz. Meymûne                         Takvalılık
Hz. Reyhâne                           Zerafetlilik
Hz. Mâriye                             Nezahetlilik
Hz. Esmâ bint Nu’man          Vakarlılık

Bu 14 kavram aslında toplamında saliha kadının kimliğini veriyor bize…

Efendimiz’in Yetiştirdiği Anneler

Dayatmalar İslâm’a hizmet etmeye engel mi?
Kadınlık cihad ve sonunda şehadet olan bir hayata engel mi?
Evlilik ilim yolunda derinleşmeye engel mi?
Annelik sosyal hayatta yer almaya engel mi?
İmtihanlar mücadelenin istikrarına engel mi?

Dayatmalar İslâm’a hizmet etmeye engel mi?

Esma bint Yezid

Kadınlık cihad ve sonunda şehadet olan bir hayata engel mi?

Ümmü Haram

Evlilik ilim yolunda derinleşmeye engel mi?

Hz. Fatıma

Annelik sosyal hayatta yer almaya engel mi?

Ümmü Süleym

İmtihanlar mücadelenin istikrarına engel mi? 

Esma bint Ebî Bekir

“Annemin zelil bir devesiyim ben;

(Başka) binekleri usansa da usanmam ben.”

“Hayır! Onun doğum esnasında çektiği acılara karşı dile getirdiği bir tek ah çekmesini dahi karşılayamadın.” (Buhârî, Edebü’Müfred)

(1288)