Bir Siyer, Tarih ve Nesep Alimi Olarak El Belâzurî

BİR TARİH, SİYER VE NESEB ÂLİMİ OLARAK AHMED B. YAHYÂ EL-BELÂZURÎ

Siyer Araştırmaları Merkezi olarak, “Büyüklerin Ayak İzleri” başlığı altında siyer tarihinin önemli şahsiyetlerini tanıtmaya çalıştığımız proje kapsamında, 2010 yılında 20. yüzyıl siyer araştırmalarının önde gelen ismi Muhammed Hamidullah ile başlayan yürüşümüz, 2011 yılında bu toprakların yetiştirdiği ender siyer âlimlerinden olan Âsım Köksal Hoca’mızla devam etmiş ve bu kapsamda bu iki değerli âlimimizi çeşitli etkinliklerle anmaya/anlamaya çalışmıştık.

Bu seneki programın konusu ise Hicri 3. arsın en önemli siyer, tarih ve nesep âlimlerinden biri olan Ahmed b. Yahya el-Belâzurî (öl. 279/892) idi. Programın misafirleri ise Prof. Dr. Mustafa Fayda ve Prof. Dr. Adnan Demircan hocalarımızdı.

Vakıf Başkanımız Mehmet Kaya’nın sunduğu programda Prof. Dr. Mustafa Fayda, “el-Belâzurî’nin Hayatı ve Fütuhü’l-Büldân’ın Değerlendirmesi” başlığında, Prof. Dr. Adnan Demircan, “el-Belâzurî’nin Ensâbü’l-eşrâf’ın Değerlendirmesi” konusunda çok önemli bilgileri bizlerle paylaştılar.

İslam ilim tarihinin özetlendiği, tarih yazıcılığının nasıl başladığı ve devam ettiği, rivayetlerin aktarma usul ve üslubunun nasıl geliştiği, Belâzurî’nin yaşadığı çağın özelliklerinin neler olduğu, Fütûhu’l Büldân/ Ülkelerin Fetihleri kitabın konuları ve yazılış sürecinin nasıl olduğu, Tabakat ve Ensab kitapları içerisinde Ensâbü’l-eşrâf kitabının yerinin neresi olduğu programda konuşulan konuların bazılarıydı.

Program sonunda Eyüp İlçe Kaymakamı Osman Kaymak’ın hocalarımıza hediye takdimi oldu.

(2024)