Bir Şehid: Ca’fer B. Ebû Tâlib | Âdem Saraç

Sahâbe Medresesi programlarımız kapsamında Allah Resûlü’nün (sas) ashabı olan sahâbenin iklimine yelken açacağımız 5 programlık Sâhabe Meltemi’nin ilk programı icra edildi. Bu ilk programın konuğu Âdem Saraç oldu. Yoğun katılımın gözlendiği programda Âdem Saraç, “Bir Şehid: Ca’fer B. Ebû Tâlib” başlıklı seminerini gerçekleştirdi.

(601)