Bir İhya ve İnşa Hareketi Olarak Hicret

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, bu haftaki dersinde, “Bir İhya ve İnşa Hareketi Olarak Hicret” başlığında, hicretin mana ve ruhunu anlattı. Takvim bilinci üzerinde de duran Hocamız, neden Hicri takvimin başlangıcı olarak hicretin belirlendiğini çok önemli mesajlarla bizlere aktardı.

Dersten Cümleler

Hicri yılbaşında konuşulacak önemli bir konuda, takvim bilincidir.

Müslümanlar, tarihte İbnü’z-Zaman/Zamanın çocuğu olarak isimlendirilmişlerdir.

Müslüman, dünyaya nizam vermeye çalışırken; kendisi nizamdan mahrum ise, ortada ciddi bir problem vardır.

Siyer Coğrafyası’nda, nübüvvet öncesi kullanılan takvimler vardı.

Haram aylar: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep

Ömersiz bir dünyada yaşamanın ızdırabını çekmekteyiz.

Hz. Ömer, hilafeti döneminde 75 farklı alanda ilk sayılabilecek adımlar atmıştır.

Hz. Ömer döneminde atılan adımlar dört başlık altında toplanabilir:

1. Devlet yönetiminde
2. Uluslararası ilişkilerde
3. Askeri sahalarda
4. Dini alanlarda

Dini alanlarda

Teravih namazının cemaatle kılınması
Cenaze namazlarında tekbir sayısının 4 ile sınırlandırılması
Makam-ı İbrahim’in şu anki yerine alınması
Görevlendirmeler dışında Sahabe’ye seyahat yasağı getirilmesi

Askeri Sahalarda

Düzenli orduların oluşturulması ve tüm askeri teçhizatın kayıt altına alınması
Askerlerin evlerinden dört aydan fazla kalmamalarını sağlaması
Askeri karargahların çok sistemli ve düzenli şekilde tesis edilmesi
Askeri karargahların sonraları şehirlere dönüştürülmesi: Kufe, Basra, Fustat/Kahire

Uluslararası İlişkilerde

Ehli Kitap ile Müslümanlar arası hukukun tanzimi
Yahudilerin tamamını Hicaz’dan çıkartması
Zimmilere ait hukukun düzenlenmesi
Ehli Kitab’ın tüm kutsallarının korunması
İhtiyaç halinde olan Ehli Kitab’ın mensuplarına Beytü’l-Mal’den maaş bağlanması

Devlet Yönetiminde

Şehircilik alanında çok önemli adımlara atması
Hastane, Cami, yol emniyeti için duraklar, kervansaraylar inşa etmesi
Nüfus sayımlarını yaptırması
Yüzölçümü tespitlerini yaptırması
Divanlar oluşturup, devlete ait ne varsa kayıt altına alması
Valilerle senelik kongreler düzenlemesi ve Mina gecelerini böyle değerlendirmesi

Hz. Ömer’in valilerine koyduğu kurallar:

Kapıcı kullanmayacaksın.
Lüks elbiseler giyip, halktan ayrılmayacaksın.
Maaşla yetinip, Beytülmale dokunmayacaksın.
Bana çok ayrıntılı mektuplar yazıp, bilgilendirmeler yapacaksın.

Emire’l-Müminin/Müminlerin Emiri tabirini ilk kullandıran Hz. Ömer’dir.

“Vallahi; Müslümanların işlerine, gayri Müslimlerin takvimini bulaştırmam.”

Bir takvimden ne çıkar?

Bir devletin İslam devleti olabilmesi için, tevhid, adalet ve şura üzerinde yükselmesi gerekir.

Hz. Ömer, takvimin başlangıcının ne olması gerektiğini Sahabe ile istişare ediyor.

İslam ne zaman devlet oldu? Hicretle…

Hasan’ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu!

Efendimiz (sas) 26 Safer günü, bir öğle vakti Hz. Ebû Bekir’in evindedir.

Hicret teslimiyettir, samimiyettir, fedakarlıktır.

Her medeniyet bir hicret ile doğar; hicret olmadan Medine, Medine olmadan medeniyet olmaz.

Bir davanın, düşüncenin medeniyete dönüşebilmesi için üç alanın inşası şarttır:

1. İlim ve fikir
2. Duygu ve amel
3. Görüş ve değer

İlim ve fikir: İlim ve fikir, aslında marifet ufkudur. İlim ve fikir aslında akıl dünyasının ihya ve inşasıdır.

Duygu ve amel: Duygu ve amel, aslında muhabbet ufkudur. Duygu ve amel aslında kalp dünyasının ihya ve inşasıdır.

Görüş ve değer: Görüş ve değer, aslında feraset ve basiret ufkudur. Görüş ve değer bir yönü ile aslında ruh dünyasının ihya ve inşasıdır.

(1626)