Aydınlığın Kaynağı Sabır

Ribatımızın serlevha ayeti Ali İmran Süresi’nin 200. ayetidir.

“Ey iman sahipleri! Sabredin, sabır yarışı yapın, nöbet tutarak savaşa hazırlıklı bulunun ve Allah’tan korkun ki, kurtuluşa erebilesiniz.”

“Ey iman edenler; din uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleşin ve Allah’dan korkun ki, felâh bulasınız.”

“Ey âmenû olanlar (ölmeden önce, ruhlarını Allah’a ulaştırmayı dileyenler)! Sabredin ve sabır sahibi olun! Ve râbıta kuranlar olun (râbıta kurun)! Ve Allah’a karşı takva sahibi olun! Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.”

“Ey inananlar, sabredin, direnin. Savaşa hazırlıklı, uyanık bulunun ve Allah’tan korkun ki, başarıya eresiniz.”
“Ey İman etmiş olan kimseler! İbadetlerin meşakkatlerine ve başınıza gelen zorluklara sabredin. Allah düşmanları ile cihat ederken sabır yarışında galip gelin. Cihada hazır bir şekilde atlarınızı bağlı tutarak sınırlarda nöbet bekleyin ve Allah-u Teala’nın emirlerine karşı çıkmaktan hakkıyla sakının! Ta ki siz kortuklarınızdan kurtulup, tüm arzularınıza kavuşarak felaha erebilesiniz.”

“Ey İman edenler! Sabredin, sabırda birbirinize destek olun, yardımlaşın! Siperlerinizi, mevzilerinizi koruyun. Allah’tan hakkı ile korkun, umulur ki, kurtuluşa erersiniz.”

“Temizlik îmanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhanallâh ve elhamdülillah (ikisi birden) göklerle yer arasını doldururlar. Namaz bir nurdur. (Ve’s-Salatu nurun) Sadaka bir burhandır. (Ve’s-Sadakatu Burhanun) Sabır bir ziyadır. (Ve’s-Sabru Ziyâ’un) Kur’an da senin ya lehine, ya aleyhine bir hüccettir. Bütün insanlar sabahleyin kalkarlar ve nefislerini satarlar; kimisi onu ya azad eder, yahut helak!..” (Müslim Taharet, 1; Tirmizi, Daavât, 86)
Sabır, bela, musibet, hastalık, sıkıntılara karşı isyan etmeden, takdir edilen hükme rıza göstermektir.

Sabır çeşitleri:

1. Sabr lillâh: Allah için sabretme mânâsına gelir ve sabır mertebelerinin ilkidir.
2. Sabr billâh: Sabrın Allah’tan bilinmesidir ve evvelki mertebeye göre bir basamak daha ileri sayılır.
3. Sabr alâllah: “Her işte hikmeti vardır.” deyip, Hakk’ın celâlî ve cemâlî tecellileri karşısında aceleciliğe girmeme sabrıdır.
4. Sabr fillâh: Allah yolunda kahrı ve lütfu bir bilme sabrıdır ve evvelkilere göre hem ağırlığı hem de derece farkı vardır.
5. Sabr maallah: Maiyyet ve kurbiyet-i ilâhiyeye dair hususiyetleri itibarıyla, bulunduğu makamın esrarına riâyetle beraber, Hak’la beraber olabilme sabrıdır.
6. Sabr anillâh: Vuslata karşı dişini sıkıp dayanma azmidir ve hakikat âşıklarının sabrıdır.

Bu sabır çeşitlerinin açılımı:

1. Sabr lillâh: Kulluğa karşı sabır
2. Sabr billâh: Günaha karşı sabır
3. Sabr alâllah: Belalara karşı sabır
4. Sabr fillâh: Dünyaya/Dünyevileşmeye karşı sabır
5. Sabr maallah: Aceleciliğe karşı sabır
6. Sabr anillâh: Vuslat arzusuna karşı sabır

“Sabır, nefsi telaştan, dili şikayetten, uzuvları çirkin davranışlardan koruma; nimet haliyle mihnet hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda sükuneti muhafaza etme ve Allah’tan başkasına halini arz etmeme durumdur.”

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır! Ayaklarımızı sabit kıl ve bize kâfir kavme karşı bize yardım et!” (Bakara Sûresi, 250)

“Ey Rabbimiz! Bizim üzerimize sabır yağdır ve bizlerin canını Müslüman olarak al!” (Araf Sûresi, 126)
Soru: Peygamberlerin sabır kahramanı Hz. Eyyüp, ya Sahabe’nin sabır kahramanı kim?

(2216)