Allah Rasûlü (sas) Hayattayken Sahâbîlerin Fıkhî Konulardaki Tavrı

Siyer Vakfımızın, müfredatını Hicri 1440 Sahâbe Yılı’na uygun olarak güncellediği Sahâbe Medresemizin besmelesini Şerafeddin Kalay Hocamızın “Fakih Sahâbîler” dersi ile çektik. Yoğun katılımın gözlendiği derste Şerafeddin Kalay, “Allah Rasûlü (sas) Hayattayken Sahâbîlerin Fıkhî Konulardaki Tavrı” konusunu işledi.

(1227)