Sual: Selamun Aleyküm. Hocam sizleri sevgiyle muhabbetle takip etmeye çalışıyorum. Size günümüzün tartışmalı konularından olan tasavvuf hakkındaki düşüncelerinizi sormak istiyorum. Hocalarımın büyük bir çoğunluğu tasavvufa karşı çok katı, aile çevremin de büyük bir çoğunluğu ehl-i tarik. Muhammed Emin Hocam sizden beni bu konuda yönlendirmenizi istirham edeceğim. Dualarımın sizlerle Hocam bende sizlerden dua bekliyorum inşallah Allah’a (c.c.) emanet olun.

Cevap: Aleyküm Selam ve Rahmetullah.

Muhterem Kardeşim,

Bugün mevcut tarikatların bazılarına bakıp, tasavvuf hakkında ileri-geri konuşmak doğru değildir. Tasavvuf dediğiniz yol, İslam’ın zühd bahsinin mektep haline getirilmesidir ve insanı manen kemalata doğru taşıyan bir köprüdür. Dolayısı ile meseleyi böyle değerlendirmek gerekir. Selam ve dua ile…

Muhammed Emin YILDIRIM

(2048)

Tasavvuf Hakkında

Güncel ve Muhtelif |