Soru: Kıymetli Hocam, Hicri yılın ikinci ayı olan Safer ayının uğursuz bir ay olduğu, bazı bela ve musibetlerin bu ayda insana ulaşabileceği, bunlardan korunmak içinde bazı duaların okunması ve bazı namazların kılınması yönünde bilgilere rastlıyoruz. Bu bilgilerin doğruluğu hakkında size sormak istedik. Gerçekten Safer ayı uğursuz bir ay mıdır ve bu aya mahsus ibadetler var mıdır? Cevap verirseniz memnun oluruz. Allah razı olsun.

Cevap:

Kıymetli kardeşim, Safer ayının uğursuz sayılması, Cahiliye Araplarında olan bir gelenekti. Onlar bu ayı uğursuz sayar, bazı sıkıntılara uğrayacaklarına inanır ve özellikle bu ayda Umre yapmaz, yolculuklara çıkmazlardı. Efendimiz (sas) bu inancı kırmak için: “Umre her zaman helâldir!” (Buharî, Umre, 4) buyuracaktı.

Ayrıca Efendimiz (sas) hiçbir hadiseyi, zamanı ve mekanı uğursuz saymayarak, bu konuda genel bir kaide koymuş ve şöyle buyurmuştur: “İslâm’da teşe’üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi tefe’ül (iyiye yorma) vardır.” (Buharî, Tıb, 45)

Müslim’de geçen rivayette ise açıkça Safer ayınada vurguda bulunmuş ve şöyle demiştir: “Eşya da uğursuzluk yoktur; Safer ayında uğursuzluk yoktur; baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur.” (Müslim, Selâm, 102)

Hayatımızın yegane rehberi olan Efendimiz’in (sas) beyan ve uygulamaları önümüzde duruyorken, nereden çıktığı belli olmayan sözlerle kendimizi meşgul etmemeli, aslî vazifelerimizi yerine getirme adına gayret içerisinde olmalıyız.

Bu ayda özel bir dua ve namaz var mı sorunuza gelince, sahih rivayetlerde böyle bir bilgiye de rastlayamıyoruz. Ancak bazı İslam alimlerinin kendi özel tecrübelerine dayanarak söyledikleri dua ve ibadetler vardır. Bunların Sünnet olmadığını bilmemiz gerekir. Mektep ve meşreplerini kabul ettiğimiz hocaların bu konuda söyledikleri, onları dinleyenleri bağlar; bunların Efendimiz’den (sas) intikal eden şeyler olmadığını belirtmek gerekir.

Rabbim tüm aylarımızı ve günlerimizi hayırlara çevirsin, gelen günleri geçenlerden daha bereketli kılsın. (amin)

Selam ve dua ile…

Muhammed Emin YILDIRIM

(905)

Safer Ayı Uğursuz Mudur?