Kur’an-ı Kerim’de Emrolunan Üç Peygamberani Vazife | Siyerin Sayfalarından

Efendimiz’in (sas) dünyasından 21. yüzyıl sorunlarına pencere araladığımız Siyer’in Sayfalarından programlarımızın bu bölümünde Muhammed Ali Alioğlu’nun moderatörlüğünde Prof. Dr. Mustafa Fayda ile “Kur’ân-ı Kerîm’de Emrolunan Üç Peygamberânî Vazife” konusunu konuştuk.

(27)