Hz. Peygamber’e (sas) İttiba ve Sünnet’e Uymak | Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

Hadis Kitâbiyatı programlarının bu haftaki dersinde Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, “Hz. Peygamber’e (sas) İttiba ve Sünnet’e Uymak?” konusunu işledi.

Ders Notları

Hz. Peygamber’den (sas) On Cümlelik Reçete

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sadece beş hadis rivayet etmiş olan Ebû Amr Süfyan İbni Abdullah es-Sekafi radıyyallahu anh diyor ki;

– “Ya Resûlallah! Bana İslam’ı öylesine tanıt ki, onu senden sonra bir başkasına sorma ihtiyacı duymayayım.” dedim.

Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Allah’a inandım de, (sonra da) dosdoğru ol!” buyurdu. (Müslim, İmân 62; Nesâi, es-Sünenü’l-kebir,VI,458; İbn Hibban, Sahih, III, 221; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebir, VIII, 69)

Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a) dedi ki;

“Biri Resûlullah’a geldi ve “Bana nasihat et; özlü olsun.” dedi.

Resûlullah da (sas): “Namaza başladığında, son namazını kılan biri gibi kıl. Yarın özür beyan etmek zorunda kalacağın sözü söyleme. İnsanların ellerindeki imkanlardan ümidini büsbütün kes.” buyurdu. (Ahmed b. Hanbel, V/412; İbn Mâce, Zühd, 15, Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, A, 465, cüz II, 272a; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübra, I/370.)

Ebü’l Abbâs Sehl İbni Sa’d es-Sâidi radıyyallahu anh’in söylediğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bir adam geldi ve:

– “Ya Resûlallah! Bana, yaptığım zaman hem Allah’ın hem de insanların beni sevebileceği bir iş söyle.” dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem;

– “Dünya ve dünyalıklardan yüz çevir, Allah seni sevsin;halkın elinde olandan yüz çevir, insanlar seni sevsin.” buyurdu. (İbni Mâce, Zühd 1)

Ebû Zer Cündeb İbni Cünâde ve Ebû Abdurrahman Muâz İbni Cebel radıyyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleuhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Nerede ve nasıl olursan ol, Allah’dan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin!” (Tirmizî, Birr 55)

(579)