Anneliğin Zirve Hali: Hz. Hatice (r.a)

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Kağıthane Gönül Dostları Derneği’nde, Hz. Hatice annemizi anlattı.

Hocamız, “Anneliğin Zirve Hali Hz. Hatice” başlığında, Hz. Hatice’nin hayatının çeşitli tablolarını katılımcılara aktardı. Çok önemli mesajlarında verildiği derste Hocamız şöyle dedi:

“Hz. Hatice demek, Hz. Peygamber ile birlikte ilk kez imandan sonra en büyük hakikat olan Namaz için dergâh-ı ehadiyete yönelen hanım demektir.

Hz. Hatice demek, Hz. Peygamber’in ilk eşi ve yoldaşı olma şerefine nail olan hanım demektir.

Hz. Hatice demek, Hz. Peygamber ile on beş yıl nübüvvetten önce, on yılda nübüvvetten sonra olmak üzere tam yirmi beş yıl aynı yastığa baş koyan hanım demektir.

Hz. Hatice demek, Hz. Peygamber’in evine ikisi erkek, dördü kız tam altı tane evlat hediye eden hanım demektir.

Hz. Hatice demek, Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt neslinin kökü olan Hz. Fatıma’yı doğuran ve Hz. Ali’ye ise annelik eden hanım demektir.

Hz. Hatice demek, tüm varlığını, malını, mülkünü, sermayesini Allah yolunda feda etmekten bir an geri durmayan hanım demektir.

Hz. Hatice demek, Hz. Peygamber’in lisanı ile ilk cennetle müjdelenen, ondan sonra da defaatle müjdelenen, Cebrail’i gören, Allah tarafından gönderilen selama muhatap olan bahtiyar bir hanım demektir.

Hz. Hatice demek, Cahiliyenin zifiri karanlığında kirlenmeden, Meryem misali pak ve temiz kalan, bu özelliği ile de Tahire ismini kazanan hanım demektir.

Hz. Hatice demek, Firavunları çok olan bir beldenin Asiyece, imanını muhafaza ettirerek, şirke bulaşmadan vahye ulaşarak İslam’ın Kübrası olan bir hanım demektir.”

Sohbetinde Hz. Hatice annemizin birçok özelliğine dikkat çeken Hocamız, sözlerini onun hayatından alınması gereken mesajlar ile sonlandırdı.

(1891)