Soru: Muhterem Hocam, geçmiş bayramınızı tebrik eder, ümmetçe daha güzel günlere erişmeyi Rabbimden niyaz ederim. Size Şevval ayı orucu ile alakalı bir soru sormak istiyorum. Bu ayda tutulması tavsiye edilen 6 gün oruç hadislerde geçiyor mu? Eğer geçiyorsa, Hz. Peygamber (sas) bu oruçları nasıl tuttu? Sahabe bu tavsiyeyi nasıl yerine getirdi? Aydınlatırsanız, zaten duacınızız, yine duacınız oluruz. Selam Aleyküm.

Cevap:

Aziz Kardeşim;

İstanbul’umuzun manevi fatihi olan Ebû Eyyüb el-Ensarî’nin rivayet ettiğine göre Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

“Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval’den altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim; 2/822; Ebû Davud, 2433; Tirmizî, 1164)

Rabbimiz, “Her kim bir haseneyle gelirse, kendisine, onun on misli sevap vardır.” buyuruyor ya, (En’am, 160) bu hesaba göre, Ramazan ayı orucu, on aya karşılıktır. Şevval’de tutulan altı günün on misli de altmış gün eder, bu da iki ay olur. Böylelikle tüm sene sanki oruçla geçirilmiş gibi olur.

Buradaki nebevî beyandan yola çıkarak alimlerimizin çoğu bu orucu müstehap saymışlardır. (el-Fetâva’l-Hindiyye,1/ 201) Dolayısı ile tutulması insana sevap kazandırtır, terki ise herhangi bir sorumluluk yüklemez.

Nasıl tutulacağına gelince, bu faziletli oruç; peşpeşe tutabilineceği gibi belli aralıklarla da tutulabilir. Bu konuda herhangi bir fazilet derecesi beyan edilmemiştir. Nafile ibadetlerde genişlik ve kolaylık esas olduğu için, nasıl kolayına gelirse ay boyunca öyle yapılabilir. Dolayısı ile isterse altı gün ardı ardına hiç ara vermeden, isterse haftanın Pazartesi ve Perşembe günlerinde tutarak tamamlayabilir. İsterse de eyyam-ı biyd’ı yani ayın 13-14-15. günlerini de içine alarak tutabilir.

Acizane size tavsiyem, Pazartesi ve Perşembe günleri tutmanız yönündedir. Malumunuz Efendimiz (sas): “Kulların amelleri Pazartesi ve Perşembe günleri Rablerine arzolunur; ben de amellerimin oruçlu bulunduğum halde Allah’a arzolunmasını seviyorum” (Tâcu’l-Usûl, 2/89) buyurmuşlardır.

Selam ve dua ile…

Muhammed Emin YILDIRIM

(418)

Şevval Ayı Orucu