Soru: Muhterem Hocam Selam Aleyküm,
Sağır Sahabeler konusunda bir çalışma yapmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Hangi kaynakları tavsiye edersiniz?

Cevap: Aleyküm Selam ve Rahmetullah Muhterem Kardeşim,
Engelliler konusunda yapılmış üç tane Türkçe çalışma var, muhakkak biliyorsunuzdur, ama ben yine de hatırlatayım:

Engelli Sahabiler Mithat Eser
Kur’an’da Engelliler Dr. Emine Gül
Yıldızlar Engel Tanımaz Ali Seyyar

Siz özel olarak Sağır Sahabilerle ilgilendiğiniz için tüm Sahabe kaynaklarına ve Tabakat kitaplarına bakmanız gerekecektir. Eğer sağırlığı biliniyorsa, o kaynaklarda, Esamm diye belirtilmiştir. Mesela, Cehm Esamm el-Amiri ve Esamm Amr b. Ubeyd gibi… Bunlar doğuştan sağır ama bir de sonraları sağır olan, bir ya da iki kulağını yitiren, süreç içerisinde işitme engeli oluşanlar da vardır. Ammar b. Yasir’de, Ebü Lübabe’de böyle olmuştur. Bu konuda,

İbn Sa’d, Tabakat
İbn Hacer, El-İsabe
İbn Esir, Üsdü’l-Ğabe
İbn Abdilberr, El-İstiab
Zehebi, Tecrid-i Esma
Zehebi, Siyerü A’lami’n-Nübelâ

Kaynaklarını bu maksatla iyice gözden geçirmelisiniz. Önce isimleri tespit etmeli, sonra diğer kaynaklarında yardımı (Hadis, Fıkıh, Tefsir ve Tarih) ile detaylandırmalısınız.

Selam ve dua ile…

Muhammed Emin YILDIRIM

(644)

Sağır Sahabeler Konusunda Bir Çalışma Yapmak İstiyorum