Sual: Selamun aleykum hayırlı ramazanlar.. Benim bir sorum olacak… Hayızlı bayan camiye girer mi? Bu konuda siyer çalışmanız var mı? Eğer giriyorsa buna hem sahabeden hem de hadisten delil var mı? Eğer girilmiyorsa da aynı şekilde hem sahabeden hem de hadisten delil var mı? Yardımcı olursanız sevinirim selametle…

Cevap: Aziz Kardeşim;

Hayızlı kadının camiye ya da cami, mescid hükmünde olan yere girmesi haramdır. Bu hüküm, Hz. Peygamber’in (sas) açık beyan ve uygulamalarına dayanmaktadır. Ümmü Seleme annemizden rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: “Resulullah (sas) bir gün mescidinin avlusuna girerek en yüksek sesiyle: “Şüphesiz mescid, cünüb adama ve hayızlı kadına helâl değildir.” buyurdu. (İbn Mâce, Tahâre, 92; Dârimî, Vudû’,116).

İşte bu açık beyandan dolayı hayızlı kadınların cami ve mescitlere girmesi haramdır. Bu haram kılma sadece âdet gören ve loğusa olan kadına has değil, cünübü de kapsamaktadır.

Bu hüküm geneldir, bundan dolayı ister oturmak için, ister bir kapısından girip diğer kapısından çıkmak için olsun fark etmez. (Fetâvâ-yi Hindiyye) Ancak, yol mescidin içinden geçiyorsa, o takdirde cünübün geçmesine cevaz verilmiştir.

Camiden başka yerde bulunmazsa, o takdirde su almak için âdet görme halindeki kadının veya loğusanın ya da cünübün camiye girmesine de cevaz verilmiştir.

Bunun gibi cünüb, âdet gören kadın ya da loğusa, hırsızdan ve soyguncudan ya da şiddetli soğuktan korkar, başka da sığınacak yer bulamazlarsa, o takdirde camiye girip oturmaları caiz olur. Ancak mabede hürmeten teyemmüm etmeleri uygun bir davranış olarak nitelendirilmiştir.(Tatarhaniyye – Fetâvâ-yi Hindiyye)

ŞAFİİLERE GÖRE HÜKÜM NEDİR?

Yukarıdaki hüküm Hanefiler içindir. Şafilere göre ise; cünüb, hayızlı ve nifaslı kadının, beklemeksizin, dolaşmaksızın, mescidi kirletmeksizin içinden geçmeleri caizdir. Meselâ bunlardan birinin, mescidin bir kapısından girip öbüründen çıkması caizdir. Ama girdiği kapıdan tekrar çıkması, mescidin içinde dolaşmak sayıldığından haram olur. Yalnız bir kapıdan girip öbüründen çıkmak niyetiyle içeri girer de farkında olmaksızın aynı kapıdan tekrar çıkacak olursa bu, haram olmaz.

Onlar da bu konuda iki hadise dayanırlar.

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: “Resulullah (sas) bana Mescidden hasırı / seccadeyi getir.” buyurduğunda, ben hayız halinde olduğumu söyledim. Bunun üzerine: “Hayız halin senin elinde olmayan bir şeydir.” buyurdu. [Müslim, Hayız, (299) 11- 13]

İkinci rivayeti ise Hz. Meymune (ra) anlatıyor: “Bizden birisi hayız halinde olduğu halde hasırı / seccadeyi götürüp Mescide sererdi.” (Nesaî, Taharet, 174)

MUSALLA DENİLEN YERLER İÇİN HÜKÜM NEDİR?

Musalla, Hz. Peygamber’in (sas) cenaze, bayram namazlarını kıldırdığı ve bazen yağmur duasına çıktığı geniş alandır. Medine’nin musallası bugün Ğamame Mescidi’nin bulunduğu yerdir. Bu tarz yerler için aynı hüküm geçerli değildir. Sahih rivayetlere göre bu tarz yerler hayızlı, loğusalı, hatta cünüp olanlar katılır, namaz kılamaz ama tekbir ve tehlikelere iştirak edebilir.

Selam ve dua ile…

Muhammed Emin YILDIRIM

(510)

Hayızlı Bayan Camiye Girebilir mi?