Sual: Selamün Aleyküm. Bazen kurban bayramlarında ya da başka zamanlarda Allah rızası için Efendimiz adına kurban kesiliyor. Böyle bir kurban kesilebilir mi? Niyeti nasıl yapmak lazım? Saygı ve hürmetler..

Cevap: Peygamberimiz (sas) Adına Kurban

Evet, kesilebilir ve sevabı Peygamberimize bağışlanabilir. Niyetini ise: “Allahım! Kestiğim bu kurbanın sevabını Efendimiz’e göndermek istiyorum, Sen kabul buyur ve O’na (sas) ulaştır” şeklinde yapabilirsiniz.

Bu işin dayanağına gelince, Müslim, “Edâhî”, 19 numaralı hadiste, Efendimiz (sas) “Ey insanlar! Her sene, her ev halkına kurban kesmek gerekir” buyurmak suretiyle kurbanın aile adına kesileceğini beyan etmiş ve: “Bismillâh! Allahım! Muhammed’den, onun hane halkından ve Muhammed ümmetinden kabul buyur!” diye dua etmiştir.

Aynı şekilde Efendimiz (sas) beyaz, semiz ve boynuzlu iki koçu, birisini ümmetinden kurban kesmeyenler, diğerini de kendisi ve aile fertleri adına kurban olarak kestiği muteber kaynaklarda ifade edilmektedir. (Buhâhî, “Edâhî”, 7; Müslim, “Edâhî”, 18; Ebû Dâvûd, “Edâhî”, 3,4; Tirmizî, “Edâhî”, 2; Nesâî, “Dahâyâ”, 14,28-31; İbn Mâce, “Edâhî”, 1)

Efendimiz (sas) ümmeti adına kurban kesmiş ve bunun sevabını bize bağışlamışsa, bizde bir vefa gereği bunu yapabiliriz. Hz. Ali’nin bir ömür bunu yaptığını yine kaynaklarımız bize haber verirler. Haneş şöyle demiştir: Ben Hz. Ali’yi iki koç birden kurban ederken gördüm de (kendisine) “Bu da nedir?” diye sordum. “Resulullah (sağlığında, vefatından sonra her sene) kendi yerine bir kurban kesmemi bana emretti. İşte ben de onun yerine kurban kesiyorum.” cevabını verdi. (Ebû Dâvûd, Dehâyâ: 2)

Yine İbn Abidin’de geçen bir rivayete göre, Cüneydi Bağdadi ile aynı tabakada olan İbnu’l-Muveffak yetmiş hac yapmış ve sevabını Rasulullah’ın (sas) ruhlarına hediye etmiştir. İbnu Siraç ise on bin hatim ve bir o kadar da kurban kesip sevabını Rasulullah’ın mübarek ruhuna hediye etmiştir. (İbni Abidin 2/ 244)

Bu uygulamalardan yola çıkarak bizde Efendimiz’in (sas) Sahabe’nin, İslam büyüklerinin veya vefat etmiş yakınlarımızın ruhlarına hediye edilmek üzere kurban kesebilir, sadaka verebiliriz.

Selam ve dua ile…

Muhammed Emin YILDIRIM

(345)

Efendimiz İçin Kurban Kesilebilir mi?