Kur’an Ekseninde Kimlik ve Şahsiyet Bilinci | Ali Rıza Temel

Kur’an’ın daha doğru anlaşılması ve tartışılan önemli meselelerin açıklanması konusunda ehil olan hocalarımızla “Vahyin Gölgesinde” üst başlığında yapılan derslerimizi bu Pazar Ali Rıza Temel ile gerçekleştirdik. Ali Rıza Temel’in “Kur’an Ekseninde Kimlik ve Şahsiyet Bilinci” başlığı ile yapmış olduğu dersi istifadenize sunuyoruz.

“Vahyin Gölgesinde” derslerimizin bir sonraki dersi 6 Mart 2016’da “Teşbih, Temsil ve Tasvirler Işığında Kur’an’da İnsan” başlığı altında Ömer Çelik tarafından icra edilecektir.

(530)